Hero image

Förebyggande i stället för efterkontroll

News | 15. February 2024.
Företaget Gaßner & Manz grundades 2001. Den framgångsrika EVVA-partnern har sitt säte i Saalfelden i Österrike.

Numera står elektroniska tillträdeslös - ningar för 60 procent av omsättningen. För resterande 40 procent står meka - niska låssystem, larm- och kamerasys - tem, mekaniska inbrottsskydd samt försäljning och service av kassaskåp.

Hur länge har du samarbetat med EVVA?

Från 2009 gick vårt företag stegvis över från ren låssmedsverksamhet till komplett installation,service och leve - rans av all säkerhetsteknik. Gaßner & Manz har blivit en populär kontakt - punkt för alla frågor om inbrottsskydd. I vår projektering fokuserar vi alltid på förebyggande åtgärder. ”Vi försöker alltid förklara för våra kunder att det är bättre att göra något före än efter”. En annan milstolpe på vår väg mot framgång var det utökade samarbetet med tillverkaren EVVA år 2012. Samma år vågade vi också ta steget mot elek - troniska låssystem. I april 2014 genom - förde vi en rad utbildningar på EVVA:s utbildningscenter i Wien och är än idag certifierad EVVA-partner för elek - troniska låssystem. Eftersom systemen Xesar och AirKey var helt nya produkter även för EVVA var början förstås ”ste - nig” för båda parter. Med hjälp av det goda samarbetet på försäljnings- och teknikområdet har vi lyckats övervinna många ”barnsjukdomar” och genomfört många fina projekt tillsammans. Idag är båda systemen väl etablerade på marknaden.

Kan du ge exempel på samarbetet med EVVA?

En särskild styrka hos EVVA systemen är för oss kombineringen mellan de mekaniska låssystemen och elek - troniken.Där det går att använda kombinycklar. På så sätt har vi lyckats förena de båda världarna perfekt, vilket vi 2018 kunde bevisa i ett stort projekt med linbanorna i Kaprun. Idag är EVVA en av våra huvudleverantörer och tillsammans har vi redan kunnat genomföra många projekt i närlig - gande kommuner t.ex. på fritidsan - läggningar, skolor, förskolor, brandkår och med olika byggherrar, men även hos privatkunder.

Vad uppskattar du med EVVA?

I all vårt samarbete med EVVA upp - skattar vi den höga leveranssäkerheten som har gett oss bra resultat framför allt i svåra tider. Inte ens i under denna tid hade vi några nämnvärda leverans - förseningar av EVVA-produkterna. Det är helt enkelt en bra känsla att ha en partner vid sin sida som finns där även om ett projekt inte går som planerat. För oss som installatör är ett elektro - niskt låssystem bara så bra som servi - cen är, och från EVVA är detta i hög grad garanterat.

Ditt tips till nybörjare?

Vårt tips till nybörjare – räds inte för att ge dig in på det breda området för elektronisk säkerhetsteknik.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com