Hero image

Haus des Meeres

News | 13. February 2024.
Aqua Terra Zoo i hjärtat av Wien säkras med Xesar och 4KS

”När man är 66 år börjar livet” – den gamla schlagerdängan från Udo Jürgens passar perfekt till Haus des Meeres (havets hus). Det grundades nämligen för exakt 66 år sedan 1957. Haus des Meeres är inhyst i ett tidigare så kallat Flakturm, ett luftvärnstorn från andra världskriget, och inledde sin bana som ”Österrikes första havsvattenutställning”. Under årtiondena har det utvecklats till en djurpark som idag är globalt erkänd och 5-faldigt certifierad. Även besökssiffrorna är imponerande. Djurparken drivs enligt vetenskapliga principer och tar inte bara med de många besökarna till olika temaområden som mangroveakvarier, hajbassänger eller djuphavsavdelningar med mer än 10°000 djur, utan ägnar sig även åt uppfödning och bevarande av hotade djurarter. Sedan starten har 14 miljoner besökare registrerats.

Ständig förändring

Byggnaden byggdes ut löpande, alla våningar i huset öppnades successivt och senast i samband med den stora ombyggnaden 2020 uppfördes en egen byggnad på framsidan av det befintliga luftvärnstornet. En 30 x 12 m stor, cirka 50 m hög och cirka 9 000 ton tung (utan invändiga byggnader) stålbetong konstruktion med en aluminium- och glasfasad, sammanfogades med den 55 000 ton tunga stålbetong jätten – samtidigt som den löpande driften upprätthölls. Med restaurangen ”360° Ocean Sky” erbjuds en av Wiens mest spektakulära utsikter på takterrassen. Högst upp finns en solcellsanläggning som försörjer byggnaden och alla nya djuravdelningar med energi. På byggnadens yttervägg finns Wiens högsta gröna vägg, där 8 600 växter inte bara utgör ett eget mikroklimat utan även eliminerar problemet med vittrande betong.

Olika krav under ett tak

Förutom den speciella byggnadskonstruktionen rymmer djurparken en mängd olika avdelningar för skötsel av saltvattenlevande djur, däggdjur, fåglar, sötvattenlevande djur och reptiler i egna säkerhetszoner.Men även restaurangen, back office och tekniska utrymmen med mera. Idag har djurparken ca 120 anställda, var och en med olika uppgifter och arbetsområden, som oftast inte har något med varandra att göra. Det finns även ytterligare cirka 70 externa medarbetare, som servicetekniker och leverantörer samt säkerhetspersonal. Redan tidigt var man tvungen att dela upp områdena beträffande tillträde och säkerhet. I början var det bara möjligt med ett mekaniskt låssystem.

Steget mot en elektronisk lösning

Redan tidigt började teamet på Haus des Meeres leta efter en elektronisk lösning. En särskild utmaning var den löpande expansionen av djur och avdelningar: Tidigare fanns det cirka fyra olika skyddsområden, men idag skiljer man mellan 15 till 20 olika säkerhetsprofiler, som medarbetarna tilldelas beroende på sina uppgifter. Ytterligare en fördel är den enkla administrationen av behörigheter i onlineadministrationen.

Bort från mekaniska nycklar

Sedan 2017 använder Haus des Meeres det elektroniska passagesystemet Xesar. Mekaniska nycklar har därmed blivit nästan helt överflödiga. Ett undantag är när man vill ha kvar nycklarna som backup av säkerhetsskäl, t.ex. för tillträde till dykbassänger. Här har man medvetet behållit en mekatronisk lösning för att få snabbt och säkert tillträde i nödfall.

Tekniska finesser

En särskild utmaning var den successiva installationen av Xesar med bibehållande av det tidigare låssystemet. Det tog även lång tid att konfigurera de automatiska funktionerna i Xeasar gällande öppna och stängda dörrar enligt tidsscheman. Den första konfigurationen av programvaran var ytterligare en utmaning.

Anpassade lösningar

Idag används cirka 200 cylindrar, men allt oftare används även andra former av Xesar-beslag. Beslag används framför allt i områden där fasta tider kan programmeras in. Philipp Heinzl förklarar: ”Jag administrerar behörigheterna till djurparken på följande sätt: Öppet från kl. 6.00 och stängt kl. 20.00. Från 20.00 är inträdet till djurparken helt stängt, medan restaurangen kan ta emot besökare.”

... för en alltmer komplex miljö

Med tiden blir utmaningarna och kraven på systemet allt större och samtidigt mer komplexa. Då behövs bra service, teknisk support och kompetenta partner som snabbt och enkelt installerar lösningarna på plats. Kompletteringar och nya funktioner ska fungera smidigt och kan i idealfallet även integreras i vårt befintliga system.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com