Hero image

Ingen framgång utan fli

News | 27. February 2024.
Säljstöd: Slagtal metoden från professor Karl Pinczolits

Att sälja mer, bättre och snabbare är inte bara en fråga om beteende eller talang. Flit, struktur och system är mycket mer avgörande i vårt säljliv än vi ofta tror. I detta sammanhang kommer slagtal metoden från professor Karl Pinczolits. Den visar på ett faktabaserat sätt vägen till hållbara försäljningsframgångar. Målet är att genom målinriktade aktiviteter skapa nya möjligheter som leder till hållbar tillväxt.

Mätbarhet och framgång inom försäljning

Inom försäljning mäts människor i handlingar och resultat. Faktum är: Det finns tydliga samband mellan individuella prestationer och övergripande framgång. I grund och botten handlar det om att målinriktat påverka framgången på marknaden och öka det egna slagtalet. Slagtal metoden säkerställer att försäljningen inte längre är ett gissningsspel utan bygger på välgrundade data och tydliga strategier. Denna metod betonar vikten av flit, struktur och system i försäljningen och visar att dessa faktorer ofta är mer avgörande än ren talang. Genom att ge säljare och försäljningschefer verktyg och tankemodeller möjliggör slagtal metoden från prof. Karl Pinczolits en målmedveten styrning av den egna framgången.

En nyckel till framgång på marknaden

I en tid då försäljningsframgångar är avgörande ger slagtal metoden ett tydligt sätt att sälja mer och få bättre resultat. Den utgör en av nycklarna till att ta vara på det kommande årets möjligheter och lyckas. Genom ett faktabaserat tillvägagångssätt och målinriktad styrning av aktiviteter öppnar denna metod upp för möjligheten att uppnå hållbara försäljningsframgångar.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com