Hero image

Hur man sparar energi

News | 25. January 2024.
EVVA Wien har tillsammans med byrån ”Watt Analytics” startat ett pilotprojekt för att identifiera dolda energislukare.

EVVA är ett industriföretag som tillverkar och levererar högkvalitativa låssystem till hela världen vilket medför ett stort energibehov. För EVVA är det viktigt att man sparar energi genom olika åtgärder, delvis genom användning av förnybara källor och genom ökad energieffektivitet i företaget. Vi är alltid på jakt efter möjligheter till energibesparingar.
Den som söker, den finner!

Analys av elförbrukningen: Restaurangen är ett pilot­projekt

EVVA Wien har tillsammans med byrån ”Watt Analytics” startat ett pilotprojekt för att identifiera dolda energislukare. – Valet blev restaurangen eftersom vi enkelt kan genomföra tester här efter serveringstiderna. För detta ändamål installerades extra strömförbrukningsmätare i elskåpen och lågspänningsutrymmena. All utrustning stängs av helt och sedan slås varje enhet på och analyseras individuellt, berättar Martin van Berkum, som bland annat koordinerar fastighetstekniken. Resultatet: Möjligheterna att spara energi är många. Räknat på ett år innebär det – endast för restaurangen – en besparing på totalt ca 4 000 euro eller 15 000 kWh, vilket motsvarar ungefär en årlig elförbrukning för fyra hushåll! – Nu omsätter vi rekommendationerna i praktiken. Energianalysen är också intressant för andra områden. Vi tittar just nu på åtgärder för produktionen, betonar Martin van Berkum.

 

EVVA:s hållbarhetsrapport

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com