Vi är EVVA

News | 16. January 2024.
Joakim Lidén (36) har arbetat som ansvarig för den Tekniska support avdelningen på EVVA Scandinavia AB sedan maj 2023.

Vilka är EVVA-medarbetarna och vad ger dem trygghet? Läs mer om EVVA:s nya Tekniska support ansvarige Joakim Lidén. I maj gick han över från kundsidan till företagssidan och ansvarar nu för den Tekniska support avdelningen på EVVA Scandinavia AB. Vi önskar Lidén en bra start i sin nya roll och lycka till!

Vad har du för bakgrund på EVVA?
Jag har arbetat på EVVA sedan maj 2023. Men som tidigare kund har jag arbetat med EVVA:s produkter sedan omkring 2015.

Vad är viktigt för dig i ditt arbete med kunder? 
Att lyssna mer än man pratar. Vi finns här för att hjälpa kunderna att hitta bästa möjliga lösning på sina utmaningar. 

Vad tycker du om ”EVVA, den pålitliga följeslagaren” och hur gör du detta möjligt inom ditt ansvarsområde?
Vi är den pålitliga följeslagaren som gör det vi lovar våra kunder. Alla företag kan vara en bra följeslagare när allt går bra. Men vi ska vara det företag som ser till att vi finns där för våra kunder när något oväntat händer och lösa det tillsammans med vår partner.

Vilket är ditt favoritsystem från EVVA och varför? 
Jag tror att Akura 44 kommer att bli mitt nya favoritsystem. Jag gillar verkligen hur smidigt det är att både sätta i och vrida på nyckeln. Jag gillar också att det är en väldesignad nyckel, robust utan att kännas stor och utan vassa kanter.

Vad innebär trygghet för dig? När känner du dig trygg?
För mig är trygghet ett avslappnat sinne. När jag enkelt har tillträde till de platser jag vill och lika enkelt kan se till att människor som inte ska ha tillträde inte heller får det. När jag vet att jag kan lita på att produkterna runt omkring mig fungerar perfekt på det sätt de är utformade för, både i vardagen och i nödsituationer.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com