Hero image

En lyckad kombination

News | 06. February 2024.
Mekanik och elektronik i ett och samma låssystem.

Mekaniska och elektroniska låssystem kan också kombineras med varandra. 

Ett elektronisk system kan avsevärt minska den administrativa bördan i en fastighet för rum där det krävs en logg över tillträden eller för områden som endast ska vara tillgängliga under en begränsad tid. Ofta installeras elektronik i ytterdörrar medan mekaniska funktioner fortfarande används för innerdörrar. 

En skola letar efter en kostnadseffektiv toppmodern tillträdeslösning

Kraven på en skola illustrerar fördelarna med ett kombinerat låssystem:

Det finns mycket människor på en skola. Lärare, städpersonal, elever och andra personer, olika och varierande användargrupper går in och ut varje dag. Vissa dörrar är mycket känsliga och kräver kontroll och loggning. Andra, till exempel lärartoaletter, behöver inte det. En skola är flexibilitet i praktiken och detta bör också återspeglas i låssystemet.

 

Fördelarna med kombinerade låssystem

  • Bättre kostnadseffektivitet
  • Ökad säkerhet
  • Ökad komfort
  • Mer kontroll
  • Ökad flexibilitet

 

Låssystem från experter

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com