Hero image

Nyckeln till framtiden

News | 23. January 2024.
Fortbildning är mer än ett verktyg för ekonomisk framgång. Som Benjamin Franklin sa: ”Investering i kunskap ger bäst ränta.”

Utbildning spelar en avgörande roll i dagens ekonomiska värld. Det utgör grunden för förbättring av färdigheter och kunskaper, vilket i sin tur ökar prestation och produktivitet. Företag med välutbildade medarbetare har en tydlig konkurrensfördel eftersom de kan erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster. Kunderna känner att de får bättre rådgivning och kommer gärna tillbaka igen. 

Fortbildning och innovation går hand i hand

Dessutom kan medarbetare med bred kunskap och mångsidiga förmågor hitta kreativa lösningar på utmaningar och utveckla nya idéer. Detta är en förutsättning för att man ska kunna ligga i framkant, utveckla produkter som kunderna behöver och dra full nytta av fördelarna med ny teknik. Ett attraktivt fortbildningsprogram lockar samtidigt kompetenta medarbetare. Möjligheten att kontinuerligt kunna utveckla sin kompetens är en bindande och samtidigt motiverande faktor, bortsett från känslan av uppskattning. På så sätt kan företag som investerar i utbildning skapa ett team som snabbt kan anpassa sig till förändringar. Det är oumbärligt i dagens instabila ekonomiska värld som ständigt förändras. 

Fortbildning inom säkerhetsbranschen

EVVA grundades som ”Erfindungs-­Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (Instutionen för uppfinningar försök och förverkligande) och har redan från början inkluderat ”fortbildning” i sin företagskultur. EVVA har tagit emot lärlingar sedan 1940-talet – och hör sedan 2014 även till Wiens främsta lärlingsföretag med kvalitetsmärkningen ”Top-Lehrbetrieb”. Kärnan är utbildningen till maskintekniker och mekatroniker i Österrikes beprövade duala system, en kombination av praktiskt arbete på företaget och teoretisk undervisning i yrkesskolan. Numera innebär en anställning inte att man är klar med lärande och egenutveckling. Livslångt lärande är en viktig del av den tekniska och avancerade säkerhetsbranschen.

Gå till EVVA-akademin

 

» Atta hålla bollen i rullning blir allt viktigare för den som inte vill hamna på efterkälken. «
Catarina Wolkenstein, avdelningschef för personalutveckling och chef för EVVA Academy

 

EVVA-academy rustar för framtiden

EVVA:s medarbetare har möjlighet att delta i fortbildningar på EVVA-­academy. Sedan 2023 kompletteras ­utbildningen med Masterplan, en nätbaserad utbildningsplattform.EVVA Academy innehåller hundratals spännande föreläsningar och workshops om olika ämnen, till exempel digitalisering och ny teknik, MS Office-utbildningar, sociala färdigheter som stresshantering, konfliktlösning, hållbarhet och mycket mer. Här delar internationella experter med sig av sina kunskaper i korta, lättförståeliga avsnitt.Det bästa är att: Föreläsningarna är lika enkla att se som på Netflix, dygnet runt och gratis.

En topp aktör inom fortbildning

EVVA skulle inte vara EVVA om företaget inte gjorde möjligheten till fortbildning tillgänglig även för sina partnerföretag. På så sätt kan båda sidor dra fördel av uppdaterade kunskaper. EVVA-academy erbjuder alltså även EVVA-partners möjlighet att förbättra sin marknadsposition genom omfattande utbildning. Praktiskt erfarna instruktörer lär dig allt du behöver för att realisera tillträdeslösningar, från grundläggande kunskaper om EVVA-produkterna till fördjupande workshops med intensivt utbyte. Med våra olika utbildningsformat erbjuder EVVA ett brett spektrum av fortlöpande lärande.

 


 

Detta erbjuder EVVA-academy

  • I Partner & Certifierade Partner-utbildningarna får du grundkunskaper för det praktiska arbetet med produkterna  
  • Löpande uppdateringar för proffs
  • Utbildningar om mekaniska och elektroniska produkter samt programvarulösningar för låssystem
  • Även skräddarsydda lösningar 
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com