Hero image

Nytt från våra EVVA-bin

News | 18. January 2024.

Redan i slutet av juli skördades vår EVVA-honung och slungades genast på vår biodlare Thomas Zelenkas gård. Det kalla vädret på våren och tidiga sommaren dämpade förväntningarna på honungsskörden, eftersom många träd blommade betydlig senare än vanligt. Under denna tid var det till och med nödvändigt att mata våra bin. 

Som tur var kom sommaren och honungsskörden 2023 var räddad! Tack vare de många blommande lindarna i närheten kunde våra flitiga bin ändå samla in en del nektar i juni. I år samlade EVVA:s fem bisamhällen in totalt 110 kg ekologisk blomhonung, det vill säga ca 22 kg per kupa. Även i år är vår honung av högsta kvalitet och fylls snart på i glasburkar.

EVVA:s hållbarhetsrapport

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com