Hero image

4KS-låssystem nu med VARIO Tillval

News | 24. July 2023.
VARIO är tillgänglig för det mekaniska låssystemet 4KS.

Dörrar måste kunna låsas även under byggtiden. När inflyttningar sker måste byggnyckeln kunna spärras på ett enkelt sätt utan att cylindern behöver bytas ut.


VARIO gör det möjligt
Under byggfasen används den överordnade CK-nyckeln Första gången cylindern aktiveras med den nya ägarens eller hyresgästens egna nyckel avaktiveras CK-nyckeln. Det går inte att i efterhand återställa cylindern så att den passar CK-nyckeln! På så sätt säkerställs att endast tex. lägenhetsnyckeln har behörighet i cylindern.Detta innebär att ägaren/hyresgästen från och med överlämnandet själv med sin nyckel avaktiverar behörigheten för CK-nyckeln.


CK-nyckeln blir fastighetsnyckel
CK-nyckeln kan därefter endast aktivera allmänna cylindrar. Den har då samma funktion som en fastighetsskötarnyckel. 


Viktigt för projekteringen
› I låsschemat måste cylindrar markeras med alternativet Vario och CK-nycklarna med ”CK”
› Lägenhetscylindrar har ett pristillägg för alternativet VARIO.


Tillvalet VARIO för 4KS är tillgängligt fr.o.m. april 2023.
 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com