Hero image

Akura 44 hybridcylinder

News | 19. July 2023.
Elektronik på utsidan och mekanik på insidan, eller tvärtom? Med hybridcylindern är allt möjligt och den kan nu även kombineras med Akura 44. Dessutom: Alla fördelar med ett elektroniskt låssystem kombinerat med det nya flexibla mekaniska systemet Akura 44. Den gemensamma faktorn är kombinyckeln.

Hybridcylindern kombinerar elektronik och Akura 44 
Hybridcylindern är det smarta komplementet för alla som föredrar mekaniska lösningar, men som också vill ta del av elektroniska fördelar. Lösningen är ännu mer anpassad till dagens säkerhetsbehov och framför allt kostnadsbesparande. – Ännu ett mästerverk från EVVA som kompletterar Akura 44-produktfamiljen perfekt, förklarar Martin Bauer, produktchef på EVVA. Elektroniken monteras bara där det verkligen behövs. Operatören av en anläggning har då möjlighet att skicka digitala nycklar för tillträdet, men kan samtidigt förhindra att någon kan låsa in sig inifrån. Endast behöriga personer med exempelvis en kombinyckel kan använda båda funktionerna.

Högsta säkerhet och flexibilitet i offentliga byggnader
Framför allt i offentliga byggnader är tidsstyrning och loggning viktigt. – Anslutning av ett elektronisk passerkontrollsystem till Akura 44 kan då uppfylla alla behov av ett högsäkert och flexibelt låssystem, och dessutom erbjuda till exempel lokal datalagring, säger Martin Bauer, produktchef på EVVA. När Akura 44 kombineras med Xesar eller AirKey uppfylls naturligtvis även de viktigaste standarderna EN15684/EN1303. 

Särskilt bekväm montering
Tack vare den modulära konstruktionen kan hybridcylindern anpassas på plats i längdled och monteras i alla EVVA-låssystem för att till exempel komplettera skalskyddet elektroniskt. I loggen för den elektroniska cylindern visas aktiveringarna beroende på programvaruinställningarna. – Fördelarna är uppenbara. Vi upptäckte tidigt trenden att kombinera de två världarna och stängde gapet med hybridcylindern, säger Bauer.

Garanterad mångfald
Precis som övriga elektronikprodukter kan hybridcylindern beställas i alla fem ytvarianter samt med förlängd yttervredsaxel och alla tillgängliga låsklackar. Hybridcylindrar tillverkas fr.o.m. en minimilängd på 31 mm (elektronik på utsidan)/36 mm (mekanik på insidan). Förlängningar kan som vanligt genomföras med delar från EVVA:s elektroniska reservdelskatalog eller beställas i motsvarande längd.

Viktigt för projekteringen
Hybridcylindern är den logiska vidareutvecklingen av den flexibla passerkontrollen. Den kombinerar smart elektronik och mekanik och kombinerar fördelarna med ett elektroniskt låssystem med ett beprövat högsäkert mekaniskt låssystem från EVVA.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com