Hero image

Boenden för Northvolts entreprenörer gick i lås med EVVA

News | 26. July 2023.
Låsföretaget EVVA har fått uppdraget att förse 1.200 modullägenheter i anslutning till Northvolt i Skellefteå med det digitala låssystemet AirKey.

Modullägenheterna avlastar den hårt ansträngda bostadsmarknaden i Skellefteå, där Northvolts nya medarbetare från hela Europa slåss om boenden med alla entreprenörer som fortsätter utbyggnaden av Northvolts anläggning de kommande åren.

Northvolt startade 2017 med idén att producera världens grönaste battericeller. Idag är produktionen i den första fabriken, Northvolt ett, igång i Skellefteå. Byggstarten av Northvolt två har påbörjats och inflyttningen från hela Europa till Skellefteå har varit stor, så stor att tillgången på boenden inte räcker till för både medarbetare på Northvolt och de entreprenörer som bygger Northvolts anläggningar. Lösningen blev att bygga upp modulbaserade boenden i området Solbacken – i anslutning till Northvolt i Skellefteå – för alla anställda hos entreprenörer som bygger anläggningarna.

Away Group i Sundsvall fick uppdraget av Northvolt att planera, bygga och förvalta modulboenden för de drygt 1.500 personer som är med och bygger den fortsatta expansionen av Northvolt i Skellefteå. Modulerna levereras av Lyckseleföretaget Kubly och omfattar inledningsvis 1.200 temporära bostäder i form av 13 kvadratmeter stora lägenhetsmoduler samt moduler för gemensamma utrymmen som tvättstuga, allrum och reception. När projektet på Solbacken är färdigbyggt i september står 1.200 rum klara. Varje modul rymmer två lägenheter och idag har 200 personer redan flyttat in sedan Solbacken började byggas i höstas.

LÅS SOM MÅSTE KLARA MINUS 40 GRADER

Samtliga 1.200 modullägenheter har egen entré från gatan liksom gemensamhets-utrymmen. Klimatet i Skellefteå och den relativt höga omsättningen på boende under de kommande åren i samband med expansion av Northvolts anläggningar, ställer speciella krav på låsen.

 - Omsättningen på boende i modulbyggnaderna är ganska stor och det kalla klimatet vintertid ner mot minus 40 grader gjorde sammantaget att kraven på en fungerande låslösning var stora, säger Agneta Jaktland, platschef på Away Group Solbacken. Vi fann endast en leverantör som kunde leva upp till båda kraven och det var AirKey från EVVA, ett låssystem som också hade gott renommé från ett antal vindkraftsparker här uppe i norr.

NYCKELFÄRDIGA MODULER

Utöver 1.200 AirKey-cylindrar till lägenheterna på Solbacken är också 26 väggläsare installerade vid de gemensamma utrymmena. Med AirKey kan dörrar låsas upp med mobilen ”nyckeln” skickas via sms till de boende. Samtliga AirKey-lås monteras direkt på Kublys fabrik i Lycksele. Modulerna levereras sålunda nyckelfärdiga till Solbacken från Kubly.

 - Eller inte riktigt nyckelfärdigt, säger Agneta Jämtlid. Vi på Away Group sköter hela nyckelhanteringen åt Northvolt och distributionen av de digitala nycklarna via SMS till de boende. Vi organiserar också hela låssystemet på plats så att behörigheter till olika delar av Solbacken snabbt och enkelt kan både tilldelas och tas bort. Den digitala nyckeln till lägenheten och gemensamma utrymmen sparas i en app. Och med den valfria pinkoden till telefonen förhöjs säkerheten ytterligare. På så sätt ger AirKey användarna maximal frihet och maximal säkerhet.

 - Med AirKey slipper vi också installation av en massa extrautrustning, vilket gör både inköp och drift billigare. Så det är på det hela taget en väldigt smidig lösning för både lås och administration, avslutar Agneta Jaktland.

 - Solbacken är ett jättespännande och stort projekt för oss, säger Anders Karlemark, Sverigechef på EVVA. AirKey är ett robust och lättskött låssystem och vi ser
en allt större efterfrågan på den typen av digitala lösningar.

 


 

» Med Airkey slipper vi också en massa extrautrustning, vilket gör både inköp och drift billigare. «

Agneta Jaktland, platschef på Away Group Solbacken
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com