Hero image

Partnerskap som vilar på förtroende

News | 13. July 2023.
Förtroende och tillförlitlighet som grund för ett långsiktigt samarbete.

Förtroende är en viktig del i alla relationer, särskilt inom affärsområdet. EVVA, som är ledande leverantör av säkerhetsteknik, har som sin främsta uppgift att skapa nära och långsiktiga relationer med sina partner och kunder. Det är nämligen bara på detta sätt som framgångsrika affärsrelationer kan upprätthållas under årtionden.

EVVA imponerar i nöjdhetsundersökningar

EVVA toppar ständigt olika nöjdhetsundersökningar och uppskattas av sina partnerföretag för det mångsidiga produktutbudet, den höga kvaliteten och utbildningarna i säkerhetsteknik på EVVA-akademin. Särskilt samarbeten med familjär karaktär lyfts fram gång på gång. Ofta ger detta upphov till generationsöverskridande affärsrelationer, så som till exempel är fallet med Albrecht och Jürgen Felgner på Felgner Sicherheitstechnik GmbH & CO KG i Dresden sedan 1971 eller med Alexander och Rudolf Elias från Favoritner Schlüsseldienst i Wien sedan 1973.

Förtroende, tillförlitlighet och ärlighet

”I dagens affärsvärld är det ofta svårt att skapa och upprätthålla framgångsrika partnerskap. Många företag fokuserar på kortsiktiga vinster och glömmer bort vikten av långsiktiga relationer. Vi på EVVA har dock en annan filosofi. Vi anser att partnerskap ska bygga på förtroende, tillförlitlighet och ärlighet. Det är tillit i praktiken och grunden för vårt framgångsrika samarbete med våra partners, förklarar Hubert Mildner, avdelningschef för internationell försäljning på EVVA. – Vi är medvetna om att våra partnerföretag förlitar sig på våra produkter och tjänster för att i sin tur göra sina kunder nöjda. Därför är det viktigt för oss att bygga nära och långsiktiga relationer som bygger på förtroende, professionalism och ömsesidig respekt. Vi lägger stor vikt vid att våra partner betraktar oss som tillförlitliga och pålitliga affärspartner som stöttar dem och står vid deras sida.

 

» Under den här långa tiden märker man förstås hur verksamheten och branschen har förändrats och utvecklats. Men jag har fortfarande mina personliga kontakter på EVVA – och när det gäller kvalitet håller produkterna samma höga klass nu som då. « Rudolf Elias, VD för Favoritner Schlüsseldienst

EVVA:s mångåriga partner berättar

Rudolf Elias, VD för Favoritner Schlüsseldienst, har samarbetat med EVVA sedan 1973 och har därmed en del att berätta. Han är stolt över sitt mångåriga samarbete med EVVA: – Under den här långa tiden märker man förstås hur verksamheten och branschen har förändrats och utvecklats. Men jag har fortfarande mina personliga kontakter på EVVA – och när det gäller kvalitet håller produkterna samma höga klass nu som då.”

Michele Loconsole och hans företag Loconsole Michele s.r.l. har över 30 års erfarenhet inom grossist- och detaljhandeln och ett långt samarbete med EVVA. Företaget har sitt säte i Bari i Italien och erbjuder endast produkter av hög kvalitet, som t.ex. tillbehör till dörr- och fönsterkarmar, färger, verktyg och artiklar för den allt populärare hemmafixarmarknaden. – Jag är glad över att samarbetet med min EVVA-säljare alltid fungerar problemfritt. Dessutom är EVVA det enda företag där jag kan beställa specialcylindrar på ovanligt kort tid, berättar han. För honom är även den tekniska supporten på den italienska filialen i Villorba en viktig grundsten för det framgångsrika och mångåriga samarbetet med EVVA. ”På så sätt kan kunderna som köper produkterna använda dem på ett korrekt och effektivt sätt.”

 

 

» Den tekniska supporten med företagets egna experter kunde svara på alla mina frågor och hjälpa till med en mängd olika problem. «Michele Loconsole, VD för Loconsole Michele s.r.l.

Ett annat exempel på hur EVVA stöder sina partners är historien om Hans Mahler, ägare och VD för Hans Mahler AG i Zürich. Ett stort schweiziskt bostadsområde stod under sommaren 017 inför utmaningen att inte få ett låssystem levererat i tid, trots att detta hade lovats. Försenad leverans skulle innebära att vi fick ett vitesföreläggande. Men tillsammans med EVVA kunde företaget färdigställa anläggningen i tid. Hans Mahler berättar om samarbetet: ”Lösningen blev att en EVVA medarbetare tog flyget med 400 nyproducerade cylindrar och anlände till flygplatsen i Zürich klockan 21 på kvällen.” Hans Mahler AG installerade sedan systemet hos kunden över natten med hjälp av sex medarbetare. ”Klockan 9.30 nästa dag kunde bostadsrättsföreningen stolt överlämna
nycklarna till de lyckliga hyresgästerna. Vi klarade det tillsammans med effektivt lagarbete!"

 

 

Ytterligare ett bevis på mycket bra och långsiktigt lagarbete är Aigner Sicherheitstechnik i München. ”Under de 21 år som jag har lett företaget har jag
alltid valt EVVA, eftersom den mänskliga aspekten helt enkelt har stämt. Och det är otroligt viktigt för mig i mitt arbete. Det är ett familjeägt företag
precis som vi.” Företaget har numera samarbeta med EVVA i totalt 31 år och Michael Aigner, som tog över företaget från sin far 2002, är fortfarande ett
EVVA-fan: ”Jag imponeras ständigt av vad EVVA kan åstadkomma. Vi har till exempel hanterat en storkund tillsammans i mer än 15 år. Detta leder ibland
till kortare leveransvägar eller till en specialkonstruktion som normalt inte finns på marknaden. Jag är överlag mycket nöjd med hur EVVA kommunicerar med mina slutkunder. Det är en framgångssaga: EVVA och Aigner, 100 % utbyte i allt vi gör. Det uppskattas av våra kunder.” Michael Aigner liknar partnerskapet med EVVA vid ett äktenskap. Jämförelsen är entydig: ”Partnerskapet måste vara socialt acceptabelt för båda parter, men också framtidsinriktat. Och – båda sidorna måste kunna ge konstruktiv kritik. Det är skillnaden mot andra tillverkare. När man hjälps åt och ställer upp för varandra vad som än händer. Både i goda och dåliga tider.”

EVVA hjälper till med allt från projektering, anbudsförfrågningar och installation. Bernd Dietrich i Österrike har varit trogen EVVA-partner i 22 år: ”När jag grundade företaget för 22 år sedan stöttade EVVA mig. Tack vare de goda villkoren kunde jag avsluta mina kundprojekt på ett tillfredsställande sätt. Även nu när situationen har blivit mer komplex med elektroniska låssystem är EVVA en pålitlig leverantör.Mina partnerföretag är inte IT-företag till sin natur och många låssmeder sysslar inte med serverinstallationer. Desto viktigare är kompetent support från kunniga tekniska rådgivare. Branschen rör sig alltmer i en riktning som kräver mer elektronikkunskap. Huvudfokus ligger på kundlojalitet och att vi följer projekten från början till slut.”

En bransch i förändring

Ett tidens tecken är den ökade transparens som internet medför. Digitaliseringen har inneburit en vändpunkt som ställer företag inför nya utmaningar men också inför nya möjligheter. För slutkunderna har det blivit enklare att få en överblick över det breda ämnesområdet låssystem. Det som man dock oftast glömmer bort här när det gäller sakkunnig projektering och uppföljning samt att hitta den bästa lösningen är att EVVA-partnern är den viktigaste och populäraste adressen.

”Affärspartnerna blir allt yngre och växer upp med digitala jämförelsemöjligheter. Det förändrar också det sätt som man hanterar större projekt på. Här tas allt oftare ett pris fram med en knapptryckning och används sedan som jämförelse. Men när det gäller ett framgångsrikt projektavslut är tillit och därmed förtroende fortfarande oersättligt.” I idealfallet ger långvarigt samarbete upphov till vänskap som man kan förlita sig på. Så är fallet med EVVA-konsulterna Bernd Dietrich och Patrick Breuss. Detsamma gäller Michael Aigner och Axel Ossmann, försäljningschefer i Tyskland. Att bygga partnerskap som vilar på tillit innebär förtroende och långsiktigt samarbete.

EVVA är ett företag som satsar på denna typ av affärsrelationer och som tillämpar denna filosofi med framgång. I detta sammanhang är inte bara kvalitet och professionalism viktiga faktorer, utan också mänskliga värden som ärlighet, respekt och tillförlitlighet. Långvariga partnerskap är ingen sällsynthet hos EVVA, utan nästan en tradition. Framgångarna från EVVA:s partner är ett tydligt bevis på detta. 

 

Bli partner | EVVA

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com