Hero image

EVVA publicerar ny hållbarhetsrapport

News | 02. March 2023.
Här är de nya siffrorna, uppgifterna och fakta om hållbarhet hos EVVA.

På webbplatsen Hållbarhetsrapport | EVVA Scandinavia AB kan du när som helst läsa mer om hållbarhetsfrågor hos EVVA på tyska och engelska. Den modulära strukturen gör att du kan navigera intuitivt i rapporten. – Börja med det ämne som intresserar dig mest och upptäck det omfattande hållbarhetsarbetet hos vårt familjeföretag, förklarar Martin Mayrhofer, författare till EVVA:s hållbarhetsrapport och avdelningschef för intern kommunikation hos EVVA. 

Eftersom företaget är familjeägt är det viktigt för företagsledningen att för varje generation försöka producera så resurssnålt som möjligt och samtidigt etablera en meningsfull affärsmodell för kunder och medarbetare: –Det är vår plikt inte bara gentemot kommande generationer, utan även gentemot vår egen, förklarar Nicole Ehrlich-Adám, Chief People Officer och medlem i företagsledningen hos EVVA. Vi satsar mest på de områden där vi också kan påverka mest. Här ligger nämligen den största potentialen för förbättringar. Därför betyder denna hållbarhetsrapport mycket för EVVA och för oss personligen. EVVA har sedan flera år tillbaka uppfyllt den världsledande GRI-standarden som möjliggör en omfattande, seriös och internationellt jämförbar rapportering. EVVA har nu för första gången även definierat egna klimatneutralitetsmål för huvudkontoret. 

– Alla våra framgångar grundar sig på engagemanget och stödet från medarbetarna. På så sätt kan EVVA fortsätta vara branschpionjär inom hållbarhet, säger Ehrlich-Adám.

De viktigaste nyheterna i EVVA:s hållbarhetsrapports

EVVA rapporterar enligt den nya GRI-standarden 

Sedan januari 2023 gäller de vidareutvecklade GRI Universal-standarderna, enligt vilka även EVVA rapporterar. Därmed uppnår vårt företag en viktig milstolpe för att vi ska vara förberedda på framtida lagar inom hållbarhet.

EVVA minskar sina utsläpp radika

För första gången har EVVA nu även definierat egna klimatneutralitetsmål för huvudkontoret. Målet är att neutralisera de utsläpp som EVVA själva kan påverka (uppvärmning, vagnpark, inköpt el) fram till 2030. För närvarande är det ca 850 ton koldioxid per år. Den till 100 % gröna el som EVVA har köpt sedan 2022 är en viktig del på vår väg dit. 

EVVA:s hållbarhetsrapport

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com