Hero image

EVVA:s honungsskörd gav 190 kg honung

News | 21. October 2022.
EVVA:s bin har varit särskilt flitiga 2022

Nu är bisäsongen slut. Här är den årliga skörderapporten för EVVA:s bin i Wienerberg. Sammanfattningsvis var det här året ett särskilt framgångsrikt biår.
– Våren i år var som förr, säger Thomas Zelenka, biodlaren i Wien som sköter EVVA:s bin tillsammans med sitt team. Temperaturen steg långsamt och jämnt och det fanns alltid tillräckligt med nektar åt bina.

Vädrets inverkan på binas produktion av honung

Thomas har kontrollerat och dokumenterat väderförhållandena under året mycket noggrant. – Om vi ser tillbaka på de senaste åren har vi ofta haft plötsliga temperaturökningar från till exempel +5 °C till +25 °C. Det är inte alls så bra för bina eftersom sådana temperaturexplosioner får alla växter att blomma samtidigt och naturen att komma ur balans."
Bina trivs bäst när de har ett varierat utbud av växter att välja mellan under en längre period. På så sätt kan bisamhällena utvecklas och växa till starka kolonier. Antalet bin är avgörande för honungsproduktionen, eftersom ett honungsbi endast samlar in ca 1-2 gram under sin livstid. Så ju fler bin som finns i ett bisamhälle, desto mer honung kan de samla in till sig själva och till oss människor.
Under de senaste åren har det varit mycket varmt och torrt i juni och juli, och de flesta växter har haft för lite vatten för att producera nektar till bina. På så sätt påverkar klimatförändringarna även bina.

Detta år gav en imponerande honungsskörd på 38 kg per bikupa

EVVA:s fem bisamhällen har samlat ihop hela 190 kg honung på anläggningen i Wien. Det motsvarar i genomsnitt 38 kg honung per bikupa. EVVA-honungen lagras nu på honungsfat och fylls snart på i glasburkar. Självklart har man redan smakat på honungen och den är lika utsökt god som vanligt.
Precis som efter förra säsongen kommer EVVA:s fem bisamhällen att övervintra på terrassen. Om det uppstår problem flyttar de till Thomas Zelenkas vinterkvarter och återvänder till EVVA under våren.

EVVA:s bin

EVVA:s bin är en del av EVVA:s hållbarhetsstrategi. Med tanke på den kraftiga nedgången i den globala bipopulationen bestämde man sig under våren 2021 att ta hand om fem bisamhällen med totalt cirka 300 000 bin som bor på fabriken i Wien. Här har de hittat ett nytt hem på en solig uteplats. Med detta vill EVVA öka medvetenheten om hur vi hanterar jordens begränsade resurser på ett respektfullt sätt.

Mer information finns i EVVA:s hållbarhetsrapport
 

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com