Hero image

Stark och smart: Nya EMZY

News | 16. October 2022.
Den nya elektroniska motorcylindern från EVVA är mer funktionell och starkare än någonsin.

För att du ska kunna vara säker på att vissa ytter- och innerdörrar till känsliga områden är låsta eller upplåsta med automatik, lanserade EVVA den elektroniska motorcylindern (EMZY) redan 1992. – Den har vidareutvecklats ordentligt sedan dess. Formen har anpassats och funktionerna har genom åren blivit allt smartare och mer användarvänliga. Till exempel det adaptiva och starkare vridmomentet, förklarar Martin Bauer, kommersiell produktchef för EMZY hos EVVA och med ansvar för lanseringen av den framgångsrika säkerhetsprodukten.

Ännu starkare, ännu mer funktioner – helt enkelt bättre

EMZY omarbetas för närvarande helt och är snart tillgänglig i den nya versionen. – Automatisk låsning och upplåsning Fjärröppning med extern öppnarknapp. Det kan många motorcylindrar göra. Det som bara EMZY från EVVA har är det adaptiva vridmomentet, vilket gör den unik. Detta innebär att EMZY endast använder så mycket kraft som absolut behövs. Det skonar dörr och lås och ger EMZY och låset en mycket lång livslängd, säger Bauer. – Nya EMZY kan reglera vridmomentet med upp till 2 Nm och kan på så sätt låsa och låsa upp säkert även under olika svåra förhållanden som felaktig inställning av presstrycket för tunga, förvrängda eller dörrar med flera tätningsnivåer.

Den nya driftsättningsappen underlättar mycket, Till exempel inlärning av lås- och dörrparametrar genom justering av vridmomentet. Bland funktionerna i den nya EMZY-appen är valet mellan två olika kontorslägen och ett flertal optiska signaler för vredknappen. Dessutom kan befintliga konfigurationer överföras till varje nytt EMZY-vred och olika larmtillstånd ställas in. Med den nya installationsguiden är driftsättningen av EMZY rena barnleken. Steg-för-steg-guiden innehåller noggranna instruktioner för att förhindra att det blir en felaktig installation. 

Lätt att konfigurera och använda

Motorcylindern monteras på insidan av dörren och aktiveras utifrån med exempelvis externt ansluten läsare för RFID-medier, biometri eller kodlås allt efter behov. På insidan aktiveras den med den inbyggda EMZY-knappen. Via EMZY-gränssnittet (I/O-Box) kan cylindern enkelt anslutas till externa system såsom brand- och larmsystem samt drift- och nödutrymningssystem. – Naturligtvis även med de elektroniska systemen Xesar och AirKey från EVVA. EMZY är enkel att montera och kan monteras i efterhand.

EMZY. Allas favorit

Nya EMZY anpassar sig. Kan anslutas till externa elektroniska system, till EVVA:s elektroniska och mekaniska system. Med det adaptiva vridmomentet kan EMZY justeras för en rad olika mekaniska lås. – EMZY passar i alla profiler och installationsmiljöer, säger Bauer. Oval-, rund- eller Europrofil – EMZY finns i alla profiler. Levereras med adapters för olika montage. 

EMZY för varje dörrmiljö.

EMZY finns i sex färger. Passar perfekt mot alla ytfinisher. EMZY kan även anslutas till en extern öppnarknapp för fjärröppning När det gäller entréer är detta inte bara praktiskt utan även säkert. 

Något som är viktigt att tänka på: Vid ett inbrott täcker försäkringen under vissa omständigheter kostnaderna bara om dörren varit säkert låst. Med nya EMZY låses dörren automatiskt.


Fördelarna med EMZY

  • Automatisk låsning och upplåsning
  • Enkel montering i efterhand
  • Enkel konfiguration via app
  • Gränssnitt till externa system
tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com