Hero image

Eftersom det är vårt liv

News | 28. July 2022.
De har hållit i rodret för EVVA tillsammans i 28 år, är sedan länge ett par: Nicole och Stefan ­Ehrlich-Adám.

Vad ser du för fördelar med ett familjeföretag?

Nicole ­Ehrlich-Adám: ­Familjeföretag har fördelar när det gäller att kombinera hållbarhet och effektivitet i beslutsfattandet. Å ena sidan ser vi företagsutveckling som något långsiktigt, delvis till och med generationsövergripande. Å andra sidan kan vi också fatta beslut snabbt om det behövs tack vare korta kommunikationsvägar. I vilket fall som helst använder vi sunt förnuft när vi tar risker som gäller företaget. EVVA:s företagshistoria är nära sammanvävd med familjens historia.

Hur kan familjeföretag behålla denna styrka?

Stefan ­Ehrlich-Adám: Det går självklart inte att ge ett allmängiltigt svar på denna fråga. Familjeföretag är lika konkurrensutsatta på nationellt och internationellt plan som alla andra företag. En strategi är i alla fall att ta hänsyn till företagets styrkor i planering och beslutsstrukturer och att återspegla dessa i företagsstrukturen. Det är också viktigt att våga genomföra framtidsinriktade förändringar, trots att de verkar väldigt riskabla.

Och vilka särskilda utmaningar står familjeföretag inför ur din synvinkel?

Rent abstrakt: Att hålla den ovan beskrivna balansen – det vill säga att lägga nödvändig fokus på ekonomiska fakta och att ta hjälp av lämpade interna och externa experter för att fatta rätt beslut tillsammans. Det är också viktigt att titta på huruvida företagsstorleken tillåter rätt utvecklingssprång.

Expanderingen av EVVA och utvecklingen av den egna familjen går hand i hand. Hur lyckas man dra gränser här?

Nicole ­Ehrlich-Adám: Vi har arbetat tillsammans på ett kontor i 28 år. Under åren har vi lärt oss att skilja mellan arbete och privatliv. 
Stefan ­Ehrlich-Adám: Men det vore inte sant att påstå att vi alltid lyckas. EVVA är helt enkelt en del av oss. Det är inget man funderar på när man går hem på kvällen. 
Nicole ­Ehrlich-Adám: Hittills har vi dock alltid lyckats hitta en balans.

Vad är hemligheten bakom detta?

Nicole ­Ehrlich-Adám: Jag uppskattar det nära samarbetet, det förklarande samtalet – direkt och tydligt. Det är också nära kopplat till våra krav på uppskattning, respekt och rättvisa.
Stefan ­Ehrlich-Adám: Kommunikation är särskilt viktigt för oss på EVVA. Framför allt hos våra chefer. Jag behöver ingen som bara säger det jag vill höra. Jag uppskattar det kritiska utbytet.

Vad skiljer familjeföretag från andra i dina ögon?

Nicole ­Ehrlich-Adám: Jag tror att vi har en mer försiktig hantering. Och närheten mellan företagare och medarbetare är säkert större. Jag är på plats varje dag, även om jag inte kan se allt. På så sätt känner jag av stämningen och kan upptäcka problem tidigare. Det gör att kommunikationen oftast går snabbare och effektivare.
Stefan ­Ehrlich-Adám: Enligt mig är familjeföretag mer hållbara. Vi fokuserar på den långsiktiga utvecklingen. Om en stor investering, som till exempel utbyggnaden här i Wienerberg, kräver att vi prioriterar projekt, då gör vi det. Samtidigt använder vi sunt fönuft när vi tar risker som gäller företaget. 

Ni är båda fortfarande unga. Har ni trots det funderat på vem som kommer att ta över företaget?

Stefan ­Ehrlich-Adám: Vi är ju fortfarande här, men idag är vi medvetet engagerade i ledningsgruppen. Prestation och tillit står i centrum.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com