Hero image

Familjen ger styrka

News | 07. July 2022.
EVVA har en händelserik historia men har sedan 1973 ägts av samma familj, för närvarande i tredje generationen. Inte mindre än nio av tio företag i Österrike är familjeägda, precis som många av EVVA:s partnerföretag. Vad är då styrkan i den här företagsstrukturen och vilka är de särskilda utmaningarna?

Enligt en analys av WKO (österrikiska handelskammaren) domineras den österrikiska ekonomin av just familjeföretag. Under 2018 sysselsatte de ca 157 000 familjeföretagen 65 % av arbetstagarna med 1,8 miljoner arbetstillfällen i hela Österrike och hade en omsättning på omkring 393,5 miljarder euro. Men familjeföretag är lika mångsidiga som deras verksamhetsområden: De sträcker sig från små hantverksföretag till globalt framgångsrika storkoncerner. 

Vad är det som gör familjeföretag så speciella?

Enligt den senaste studien från KMU Forschung Austria är cirka 88 % av företagen i Österrike familjeägda enligt EU:s definition*). Även om man räknar bort enmansföretagen uppgår andelen så kallade familjeföretag i närmare mening 51 % och utgör därmed mer än hälften av de österrikiska företagen. 

Andra strukturer i familjen?

Familjeföretag har ett gott rykte om sig att prioritera företagets intressen och långsiktig utveckling framför kortsiktiga resultat, enligt PWC:s Family Business Survey för 2018. Mag. Stefan ­Ehrlich-Adám, VD för EVVA, bekräftar denna bedömning av egen erfarenhet: – Å ena sidan ser vi företagsutveckling som något långsiktigt, delvis till och med generationsövergripande. Å andra sidan kan vi också fatta beslut snabbt om det behövs tack vare korta kommunikationsvägar. I vilket fall som helst använder vi sunt förnuft när vi tar risker som gäller företaget. 

Starkt in i framtiden – med rätt strategi

För att företaget ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt är företagsstrategi och marknadspositionering avgörande för EVVA. Det är något som ledningen inte kan sköta på egen hand. EVVA upprättade därför tidigt ett gemensamt nätverk av interna och externa experter i syfte att skapa en stabil grund för företagets framtid. 

Utöver styrelsen, företagsledningen och regelbundna dotterbolagsrapporter har EVVA även en väl genomtänkt krets med styrelement: – ”Vi har tagit fram en årscirkel som innehåller ett årligt strategimöte och en workshop. Detta möte bygger på dotterbolagens egna workshops. Baserat på detta utvecklar cheferna sedan målen för de enskilda organisationsenheterna och för de enskilda medarbetarna”, förklarar Mag. Nicole ­Ehrlich-Adám, Chief People Officer och medlem i företagsledningen hos EVVA. Två gånger om året anordnas även filialkonferenser på huvudkontoret i Wien för att filialchefer och alla marknadsaktiviteter ska stärka fokus på den strategiska inriktningen. 

Värderingar som förenar – människan i centrum

Hos EVVA står människan i centrum – kunder, partner och medarbetare – med alla sina behov och önskemål. Företagets relation med medarbetarna präglas av uppskattning, respekt och rättvis behandling. – Jag tror att anställda föredrar familjeföretag eftersom det finns en mer medveten kontakt och större närhet mellan företag och medarbetare, säger Nicole ­Ehrlich-Adám och drar slutsatsen: - Våra framgångsfaktorer är passionerade medarbetare som vill göra skillnad samtidigt som de har en nära koppling till EVVA och företagets vision. Det gör oss unika och det satsar vi på för att även i framtiden kunna inspirera de bästa att arbeta hos oss. 

 

*)Definitioner ”Familjeföretag”

› Enligt EU-definition är ett företag ett familjeföretag när
› majoriteten av beslutsrätten innehas av ägarfamiljen (grundare, förvärvare, barn, arv etc.) och
› minst en representant från familjen eller släktingarna är involverad i företagets ledning.

Till familjeföretagen i snävare mening hör enligt EU:s definition de företag som har fler än en medarbetare.

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com