Hero image

Tennisklubben SALK låser upp nya möjligheter med AirKey

News | 23. March 2022.
SALK är en av Sveriges äldsta och största tennisklubbar och har funnits sedan 1913 och redan från starten var SALK en av de första klubbarna som var öppen för alla, utan ett begränsat medlemsantal och med moderna stadgar.

Många tävlingar har arrangerats och idag driver man bland annat SALK Open, som inte bara är världens äldsta årligen återkommande juniorturnering, utan troligen även den största inomhus. Till några av de mer kända tennisspelarna som tränat i SALK hör Björn Borg, Joachim ”Pim-Pim” Johansson och Nicklas Kulti. Idag drivs verksamheten med 14 inomhusbanor och fem utomhusbanor.

Utmaningen

Med den omfattande verksamhet som SALK bedriver på tre platser i Sverige, varav två i Stockholm innebär det också att man behöver ge alla tillträde till anläggningarna under varierande tider på dygnet och året. Här har man förlitat sig på fysiska nycklar, skalnycklar och innenycklar, till anställda och externa parter som städbolag och hantverkare. Fastighetsskötare Marcus Borg berättar att ”Genom åren har det naturligen varit en väldig rotation på både människor och nycklar på SALK och vi hade typ 280 nycklar i omlopp. När vi så hade ett inbrott under 2020, där man använt en innenyckel, blev det droppen och vi behövde snabbt få till en bättre lösning”.

Tillsammans med säkerhetsbolaget Avarn Security initierade SALK i slutet av 2020 möten med flera tänkbara leverantörer. ”De funktioner vi främst önskade att få, var en låslösning där man på ett smidigt sätt kunde styra behörigheter i huset för olika personalkategorier och ge access till huset under öppettider. Det skulle skapa trygghet för framför allt personal i receptionen”.

Lösningen

De olika låslösningar som uppfyllde kraven, som man valde att titta närmare på, var från iLOQ, RCO, ASSA ABLOY, Dormakaba samt EVVA. Projektgruppen från SALK fastnade till slut för AirKey från EVVA valet. AirKey har en innovativ design som är oberoende av själva cylindern, vilket ökar flexibiliteten ytterligare och lösningen har ett enkelt och webbaserat administratörssystem”.

Tidigt på sommaren 2021 påbörjades installationen av AirKey-lösningen. Med AirKey kan dörrar låsas upp med mobilen och nycklar skickas via sms och via en app kan hela låssystemet organiseras på ett smidigt sätt, inklusive kort och nyckelbrickor. Behörigheter till olika delar av SALK:s olika anläggningar i Alvik, Bromma och Båstad kunde snabbt och enkelt tilldelas och tas bort. Med en valfri pinkod förhöjs säkerheten för appen. AirKey ger användarna maximal frihet och maximal säkerhet. Avarn Security har stått för projektledning och installation.

Totalt omfattar lösningen 74 AirKey-cylindrar och sex väggläsare och används bara i SALK:s egna lokaler och medarbetare på kontoret med administrativ personal, tränare, receptionen, städare, vaktbolag, blåljusfunktioner med flera. Omklädningsrum och andra ytor där gästerna har access omfattas inte av AirKey-lösningen liksom heller inte hyresgäster till SALK. Totalt har man idag 106 smarttelefoner kopplade till systemet och 65 taggar utdelade.

Utöver installationen på SALK:s huvudanläggning i Alvik är AirKey också installerat i SALK:s villa i Båstad och på anläggningen i Bromma med fem utomhusbanor och en padelbana. Sedan augusti 2021 är EVVA-lösningen i full drift och man har också adderat några skåp på banorna till lösningen.

Driften

Under det första halvåret i drift har 61 000 beviljade tillträden skett fördelat på de totalt 80 AirKey-låsen som installerats. ”Det är en ganska stor anläggning och vi har med AirKey fått en bättre koll på flödet av personer i olika lokaler. Och överlag är alla användare positiva till AirKey-lösningen. Vi har dock märkt att många efterfrågat tagg istället för att bara använda appen. Inte för att den är bökig att använda, utan för att det helt enkelt går snabbare att blippa än att starta appen”.

Löpande sköter också Marcus uppdateringarna av cylindrarna och hanterar administrationen via webben. Systemet uppdaterar automatiskt blacklist, klocka och loggfiler till samtliga smartphones som är anslutna till systemet via Bluetooth. ”Dessutom slipper vi med AirKey installation av en massa extrautrustning, vilket gör både inköp och drift billigare. Så det är på det hela taget en väldigt smidig lösning för både lås och administration. En stor fördel är att kunna skicka nycklar via sms till hantverkare till exempel”.

Nästa steg

Med den flexibilitet som AirKey innebär ser SALK möjligheten att utveckla systemet ytterligare. ”Vi har tankar att som en extra service till våra gäster koppla bokningen av våra utomhusbanor till AirKey. Då skulle de enkelt kunna boka, betala och sedan automatiskt få en sms-nyckel skickad till sig för den aktuella tiden. Det skulle i så fall kräva en integration mellan de båda systemen, så där är vi inte än. Men det är en intressant möjlighet vi ser med AirKey framöver”.

________________________________________

FAKTA

Produkt: AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Land: Sverige
Partner: Avarn Security

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com