Hero image

Innovation och ansvar

News | 01. June 2021.
EVVA:s hållbarhetsrapport finns nu online

Som ledande tillverkare av mekaniska och elektroniska tillträdessystem i Europa - och som industriföretag i hjärtat av en storstad - har EVVA alltid strävat efter att förena industri och hållbarhet. I EVVA:s nya hållbarhetsrapport beskrivs vilka olika processer som det familjeägda företaget utvecklar för att uppnå detta.

EVVA:s vision i ett nötskal: Ta ansvar för det egna agerandet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För EVVA är CSR mer än bara en imagefråga, det är en nödvändighet. Inte minst för ledande teknikföretag är det nämligen avgörande att verksamheten är så hållbar som möjligt. Detta innebär till exempel att man tar hänsyn till miljöskyddet i alla strategier, kopplar samman produktion och hållbarhet, utbyter idéer med intressenter och säkrar arbetstillfällen genom omsorgsfull företagsledning. Ett ansvar som är viktigare än någonsin under en global pandemi - vilket EVVA i årtionden strävat efter som en pionjär inom hållbar företagsledning. Ett imponerande bevis och ett erkännande för detta var tilldelningen av utmärkelsen "Green Factory" 2020, ett pris som delas ut av Fraunhofer Austria och Industriemagazin för den mest hållbara fabriken i Österrike.

Läs EVVA:s hållbarhetsrapport online
Detta pris bekräftar att EVVA har valt rätt väg för att nå sina högt uppsatta mål. I EVVA:s senaste hållbarhetsrapport - som numera endast finns i digitalt format på EVVA:s webbplats - redgörs för vilka mål man strävar efter de kommande åren, och för vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala projekt och åtgärder som EVVA genomför. Tack vare den modulära strukturen kan rapporten även läsas selektivt efter personligt intresse. Svar på frågor kan hittas på ett överskådligt och målinriktat sätt med hjälp av motsvarande länkar. Nyckelord hållbarhetsfrågor: I rapporten behandlas 29 olika teman och en rad olika projekt, delvis med illustrerande exempel.

Fokus på Clean Production
EVVA utvecklar processer kontinuerligt mot olje- och vattenfri produktion. Numera tillverkas 65 % av produkterna på detta sätt. När det gäller återvinning av metall återvinner EVVA redan 100 %. Det innebär att 100 % metallspån återförs till produktionscykeln. För sina rena produktionstekniker inom Clean Production har EVVA belönats med många utmärkelser, som exempelvis Wiens miljöpris, TRIGOS Award eller ÖKOPROFIT-utmärkelsen för förstklassig miljöhantering.

Energi från solceller
Med en av de största solcellsanläggningarna för egenförbrukning i Wien har EVVA (sedan solcellsinstallationen 2014) redan producerat en miljon kWh ren solenergi - lika mycket som 40 solcellsanläggningar för enfamiljshus. Vid strömavbrott kan EVVA tillgodose grundbehovet av sin elkonsumtion. Och: Med den nya byggnaden i Wienerberg utökas inte bara det befintliga solcellssystemet utan EVVA planerar även att införa en central digital fastighetsteknik (GLT) med motsvarande positiva effekter på energiförbrukning och utsläppsminskning. Tillbyggnaden på huvudkontoret får dessutom en betongkärnaktivering (concrete core activation CCA) för optimal och resurssnål uppvärmning och kylning av byggnaden.

Låg personalomsättning i familjeföretaget EVVA
EVVA har under sin långa historia alltid varit ett familjeföretag - och en pålitlig arbetsgivare även i turbulenta faser och i tider med ökande digitalisering. Det har lett till en i hög grad nöjd arbetsstyrka på företaget. Och: Med den låga personalomsättningen behålls ett brett spektrum av kunskap samt specialister med hög kompetens, något som är viktigt i ett företag där arbetsuppgifterna kräver expertkunskaper

Sammantaget är EVVA på bästa sätt rustade för att fortsätta att utforma framtiden på ett innovativt och ansvarsfullt sätt. EVVA:s hållbarhetsrapport finns nu online på EVVA sustainability report | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Den uppdateras löpande och finns även tillgänglig på EVVA-filialernas webbplatser på engelska.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com