Hero image

EVVA Nyheter

News | 26. February 2021.
Bara några månader efter att EVVA som en av de internationellt erkända tillverkarna av högklassiga tillträdessystem firade sitt 100-årsjubileum stod världen inför en pandemi som krävde intensiv krishantering En företagskultur där mod och framförhållning värderas högt är en viktig förutsättning för hantering av denna utmaning.  Förknippat med detta är en konsekvent utveckling av planer och implementeringsidéer inom Industri 4.0, digitalisering och internationalisering.

Från jubileumsår till coronaår

EVVA är ett globalt verksamt företag och firade sitt 100-årsjubileum 2019. 2020 blev dock inte riktigt som man hade väntat sig. Tack vare att produktionen är förlagd i den egna fabriken  i Wien blev problemen i produktion och leveranskedjan under den första nedstängningen i  Österrike knappt kännbara för EVVA. Produktionen i Wienerberg (AT) kunde fortsätta som vanligt. Även fast arbetsstyrkan tillfälligt blev halverad och att man gick över till tre skift för att minska trängseln i fabriken.

Verksamheten i företagets anläggningar i olika länder skiljde sig mycket sig åt beroende på vilka restriktioner som gällde. I reella siffror minskade omsättningen mindre än förväntat.  Med detta facit har EVVA på ett mycket bra sätt klarat av krisåret 2020 och fått värdefulla erfarenheter inför de kommande årens utmaningar.

- Den här krisen har varit en drivkraft för en ännu snabbare digitalisering. Projekten har blivit mindre komplexa. Detta i kombination med att målen nås stegvis genom fasta tidsramar möjliggör en snabbare implementering och utveckling, säger Stefan Ehrlich-Adám, VD för EVVA-gruppen.

 

”Årets CIO” och ”Årets Green Factory”

De prestigefyllda utmärkelserna ”Green Factory” och ”Årets CIO“ är ett bevis på att EVVA har slagit in på rätt spår.  Bland den tuffa konkurrensen av olika ledande företag i Österrike utsågs EVVA till landets mest miljöhållbara fabrik och erhöll priset ”Green Factory”. Gunther Glawar utnämndes till "Årets CIO“ vid den 13:e upplagan av Confare CIO Awards, något som understryker framgångarna med IT-omställningen och den digitala omställningen hos EVVA.

Investeringar och expansion

Fram till 2023 kommer EVVA att investera 20 miljoner euro för de utmanande uppgifterna inom digitalisering och industri 4.0. Två tredjedelar av dessa avsätts för högklassiga automatiseringslösningar, till exempel samarbetande robotar (cobots) eller PIA (Produktion Information App) för internationell orderspårning och orderkontroll på alla anläggningar. Målet för EVVA  är ”Digital Twin”, det vill säga en genomgående digitalisering av leveranskedjan - från beställning och produktion till leverans.

För att ha en optimal och stark organisation i framtiden projekterade EVVA en tillbyggnad av lokalerna i Wienerberg redan 2019. Den beräknas stå klar under våren 2021. Tillbyggnaden på ca 2 300m 2 baseras på en så kallad Brown-Field-planering, där hänsyn tas till befintliga ytor i den existerande anläggningen. Det möjliggör produktionsvinster med en ny maskinpark och tillförlitligare leveranser och med optimerade arbetsprocesser. Även en utökning av solcellsanläggningen är planerad. Tillbyggnaden utrustas med termisk betongkärnaktivering som är en grundläggande vidareutveckling av den aktiva principen för golvvärme.

Lokalplanering och strategi

Målsättningen med den produktionsplanering som är kopplad till utbyggnaden på Wienerberg är att - på samma sätt som inom bilindustrin - skapa produktionsöar för en (delvis) automatiserad komplett bearbetning av en produktgrupp och på så sätt möjliggöra en motsvarande flexibilitet i en takt som varierar beroende på ordertryck. Den första milstolpen för denna plattformsstrategi nåddes redan för ett år sedan med en monteringslinje för en ny e-cylinder.

Slutligen innebär den nya tillbyggnaden inte bara  produktionshöjningar i anläggningen i Wien, utan är också en viktig del i det konsekventa genomförandet av EVVA:s Power Plant-strategi. I framtiden kommer de tre anläggningarna Wien (AT), Tinov  (CZ) och Krefeld (DE) att bli power plants och produktionsenheter för system-/reservdelstillverkning samt automatiserad montering, och medföra ömsesidiga synergier. De externa produktionsbolagen  består av åtta Europabaserade distributionsanläggningar för manuell montering av mindre batcher. EVVA planerar att integrera alla power plants och produktionsbolag  i en enhetlig processkedja fram till 2023.

Fyra nya produkter för 2021

År 2021 lanserar EVVA fyra nya mekaniska och elektroniska säkerhetsprodukter. Hit hör optimering av användbarheten för befintliga produkter och lansering av en ny mekanisk plattform. Marknadslanseringen inom mekanik kommer att äga rum under första halvåret 2021 och kommer att erbjuda ett bredare utbud av applikationer när det gäller både bekvämlighet och pris. - Det nya året innebär nya utmaningar, men även i framtiden kommer EVVA att stå väl rustat, säger Ehrlich-Adám.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com