Hero image

Allt med mobilen

News | 08. March 2021.
NEW är ett kommunalt elbolag med starka rötter i Niederrhein. Totalt förser de cirka 2 000 medarbetarna 400 000 kunder med el, 157 000 med gas och 102 000 med vatten.

Partnerskap – regionalt – innovativt
Företaget står för partnerbaserad, regional och innovativ energi- och vattenförsörjning och därmed förknippade tjänster. Kundcentret erbjuder omfattande service – online eller på plats. Till de regionala tjänsterna hör kollektivtrafik med 245 bussar samt drift av elva simhallar och utomhusbad. På uppdrag av städerna Mönchengladbach och Viersen driver NEW dessutom ett ca 1 740 kilometer långt publikt kanalnät.

Huvudkontor med ambitioner
Huvudkontoret finns i Mönchengladbach. Enligt koncernstrategin: ”Allt med mobilen, allt i molnet” var företagets målsättning att även möjliggöra tillträdessystem med användning av mobiltelefoner och att centralt och individuellt styra behörigheter anpassade till användarna.

Fåtal leverantörer globalt
Endast ett fåtal företag erbjuder elektroniska lösningar för så pass komplexa krav i önskad omfattning: Här monterades dock totalt 216 väggläsare och 616 AirKey-cylindrar för medarbetarnas 2 000 smarttelefoner samt 300 ID-medier i form av taggar/nyckelbrickor – allt enligt en ambitiös tidplan.

När kunden är kung
Utöver projektets storlek fanns även ett särskilt krav: Systemet skulle integreras med NEW s egen IT-lösning. Inga problem för EVVA! AirKey har ju ett API-gränssnitt, AirKey-Cloud Interface. Andra specifika krav var enkel installation av appen och enkel registrering av användare, samt både enkel och snabb upplåsning med mobilen. Allt detta med hänsyn till en noggrann loggning som samtidigt måste uppfylla kraven i EU:s dataskyddsförordning.

EVVA gör det möjligt
Det gick inte att från början uppfylla alla krav till 100 procent. Men EVVA lovade att ta fram en prototyp inom sex månader. Projektledare Klaus Schöneich: ”Det var en stor utmaning när det gällde investeringen, men också för budgeten och den arbetsstyrka som krävdes.”

Highscore för EVVA
Även om kundkraven var mer än ambitiösa kunde EVVA uppfylla dem på alla områden. Med AirKey erbjuder EVVA nämligen ett av få system som ger fullständig support, hög hastighet och ett tillförlitligt system. Stor tillgång härvidlag: Systemet är molnbaserat, så kunden slipper använda en egen server.

Lika säkert som online banking
Alla uppgifter lagras i EVVA:s datacenter, anonymt och flerfaldigt felsäkert enligt de höga säkerhetsstandarder som gäller i Österrike. Den centrala hanteringen skyddar de digitala nycklarna betydligt bättre än vad som är möjligt med en enstaka, individuella skyddsåtgärder. Den säkrar dataöverföringen mellan webbläsaren på NEW och EVVA:s datacenter sker via en skyddad https-anslutning – lika säkert som online banking. De ultrasäkra krypteringsmetoderna ECDSA och AES skyddar AirKey-systemet och dess komponenter ytterligare.

Det ordnade vi
Ursprungligen var implementeringen planerad med en partner. Samarbetet fungerade dock inte på grund av projektets storlek, nödvändiga förvärv och garantin om felfri leverans inom sex månader. EVVA gick därför in som direktleverantör. Klaus Schönbicher: ”Projektet krävde mycket av den Task Force NEW som vi själva satte upp, men företagsledningen hade också stort förtroende för oss i att investeringarna skulle vara lönsamma i slutänden. Och så blev det också.“

Implementering på plats
Efter godkänd acceptans och funktionskontroll monterade NEW komponenterna med egna medarbetare, som först specialutbildats av EVVA. Även den ursprungligen avsedda partnern kunde tas tillbaka ombord inför monteringen. Sommaren 2020 var huvudkontoret färdigutrustat, och NEW var ett steg närmare filosofin ”Allt med mobilen”.

PROJEKTET I DETALJ
Elektroniskt låssystem AirKey
Antal: 216 Väggläsare, 616 AirKey-cylindrar
Används för 2 000 mobiltelefoner, främst Android men även iOS
300 ID-medier för extern personal / konsulter / service företag

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com