Hero image

Miljövänlig produktion hos EVVA

News | 01. March 2021.
Visste du att EVVA återvinner alla metallspån till 100 %? Eller att EVVA har en av de största industriella solcellsanläggningarna i Wien?

Om detta och många fler intressanta fakta om EVVA:s miljö engagemang kan du snart läsa online på evva.com!

1 Mio kWh

1 miljon producerade kWh ren solenergi har EVVA redan tillverkat med en av de största solcellsanläggningarna för privat användning i Wien (sedan solcellsinstallationen 2014). Det är lika mycket el som 40 solcellsanläggningar för enfamiljshus producerar. Vid strömavbrott kan EVVA upprätthålla grundbelastningen på el.

100%

100 % återvinning av metallspån på EVVA De returneras i sin helhet tillbaka till produktionscykeln.

60%

60 % energibesparing med byte till LED-lampor hos EVVA

65%

65 % Clean Production hos EVVA – tillverkning utan olja, vatten eller smörjmedel

-50%

Nästan 50 % lägre vattenförbrukning på 8 år. Med Clean Production, effektivare produktionsprocesser, vakuumförångning osv.

Ny information snart online på www.evva.com!

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com