Hero image

Digitalisering är framtiden!

News | 22. February 2021.
Lösningen på dagens utmaningar kan sammanfattas i ett ord: digitalisering.

Oavsett bransch eller företag understryks alltid att framtiden ligger här, och att utvecklingen är avgörande för ett företags fortsatta framgång. Vem kan bättre veta hur man utnyttjar möjligheterna under denna omvandlingens tid än Gunther Glawar,  koncernområdeschef för Digital Services hos EVVA. Hösten 2020 tilldelades han utmärkelsen Confare #CIOAward, som är den finaste utmärkelsen inom den österrikiska IT-branschen. Han kan branschen och vet hur man sätter kursen för en framgångsrik  framtid. I intervjun berättar han om sina erfarenheter och vilka prognoser för framtiden han jobbar med.

Du har belönats för ditt arbete med det viktigaste priset inom den lokala IT-scenen. Hur kommer det sig?
Glawar: En sådan utmärkelse är framför allt också en ära för hela teamet. För även om man brukar tänka att IT bara består av nördar som kämpar på egen hand, ligger alltid fleras arbete bakom en framgång.. Jag kan föregå med idéer eller utveckla processer, men de kan bara förverkligas genom kraften hos alla medarbetare tillsammans. Och naturligtvis med de fackområden som den nya utvecklingen berör och i slutänden också måste leva upp till. Självklart behöver jag också chefer som litar på mig och framför allt tillhandahåller nödvändiga resurser. Det är alltså många parametrar som griper in i varandra för att uppnå resultat som förtjänar ett pris.

Digitaliseringen – många är rädda för den. Hur får du med dina partner på tåget?
Nyckeln till framgång är att göra människor fascinerade av framtiden – och på så sätt få med alla. Det ger ingenting om jag ensam stormar in i den digitala framtiden. Jag behöver teamet, produktionen och våra partner. Endast tillsammans går det att ta fram lösningar som underlättar vardagen. Detta för EVVA framåt och ger våra partner ett mervärde som de inte kan få hos andra leverantörer. Ibland är det alltså nödvändigt att släppa på gasen och se sig omkring: Är alla med? Därför är det personliga utbytet viktigt för mig för att se exakt var behoven finns. Vad måste vi förklara mer och tydligare visa fördelarna osv?

Vilka möjligheter ser du i framtiden?
2020 har gett en tydlig knuff i riktning mot ökad digitalisering. Många som nyligen var skeptiska börjar bli medvetna och det är där EVVA utvecklar. Först och främst har vi gjort våra interna uppgifter, som molnlösningar, finjustering av nätverk och framförallt säkerheten i produktionen. Dessutom kan vi nu gå ut mer och visa vilka fördelar och möjligheter som nya lösningar erbjuder. Då måste vi fokusera särskilt på detta: Vad ger vi till våra partner? Vilka är fördelarna med den högre automatiseringsgraden? Eller vad gör vår webborderportal som redan är live i Schweiz och som vi nu rullar ut även i Österrike och Tyskland? Den ger transparens åt våra partner: Att alltid veta var ens beställning är, det är en tillgång som många efterfrågar.

Vad är din vision om den digitala framtiden för EVVA och för branschen?
Högst på min lista står en högre automatiseringsgrad. Här arbetar vi mycket manuellt, så kan det inte fortgå. Ett syfte med det är att minska antalet fel och att upptäcka fel i ett tidigt skede. Ett annat, förvisso gammalt krav, är: Vi ska bli mer papperslösa. Nu måste vi titta ännu mer på vad kunderna vill ha, men också erbjuda lösningar som de kanske inte ens kan föreställa sig i dag. Vi är på väg in i kunskapssamhället. Manuell verksamhet skjuts allt mer i bakgrunden, framför allt inom tillverkning.

Du betonar hur viktigt teamet är. Hur lyckas du med att hitta rätt medarbetare?
Det är svårt, och vi har också höga förväntningar. EVVA erbjuder spännande projekt i en internationell miljö mitt i Wien, med många fördelar. Sånt pratas det om i branschen, och Confare CIO Award gör oss ännu mer kända i branschen.

Digitalisering definierad
› Digital omvandling och exponering samt genomförande av information och kommunikation
› Digital modifiering av instrument, maskiner och fordon
› Digital övergång till informationsåldern med datorisering
Källa: Gablers ekonomiska ordbok

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com