Hero image

AirKey. Kompromisslös säkerhet helt enkelt

News | 30. September 2020.
Påverkar säkerhetsluckan i Bluetooth-krypteringen BLESA och BLURtooth mitt AirKey-system? Enligt aktuella uppgifter uppstår säkerhetsbristerna under kopplings- och anslutningsprocessen. Det berör processer som är en del av standardsäkerheten i BLE-tekniken. 

Detta gäller inte för AirKey. Redan i början av utvecklingen av AirKey satsade man på en gränssnittsoberoende kryptering för att just sådana brister ska kunna undvikas på ett effektivt sätt. 


End-to-End-kryptering i alla gränssnitt

  • Endast kontrollerade och certifierade krypteringsmetoder används.
  • Vid all dataöverföring använder AirKey dubbel kryptering:
    • ECDSA-224 för autentisering
    • AES-128 för session keys
  • ECDSA-algoritmen bygger på elliptiska kurvor och används för autentisering mellan olika AirKey-komponenter. Baserat på ECDSA-autentiseringen tas varje gång en tillfällig AES session key fram som endast används för den aktuella transaktionen (uppdateringar, aktiveringar av enheter, geotaggning, osv.). Denna metod används vid all kommunikation mellan AirKey-komponenter.

De senaste Bluetooth-Spoofing-attackerna påverkar alltså varken AirKey, AirKey-Cloud Interface eller tillhörande AirKey-ID-medier såsom kombinycklar, taggar eller AirKey-kort.


AirKey är ett ultrasäkert och flexibelt tillträdessystem som både uppfyller kraven i GDPR  och garanterar säkerheten med den senaste tekniken inom kryptografi, elektronik, mjukvara, hårdvara och mekanik med användning av Secure Elements, HSMs och NFC Smartcards.

AirKey är ett av de säkraste elektroniska låssystemen som arbetar med mobiltelefoner. Detta är inte bara tomma ord, utan vi kan bevisa det genom en detaljerad beskrivning av säkerhetskonceptet.
 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com