Hero image

Låssystem

News | 30. November 2020.
Individuell och unik en av kärnkompetenserna inom EVVA

EVVA grundades år 1919. Sedan dess har EVVA inte bara gjort sig ett namn som utvecklare och tillverkare av låssystem, utan också som en kompetent och professionell projekterare  av låssystem. Otaliga referenser från hela världen vittnar om detta.

Beräkningssäker EVVA-kompetens
Med nästan 100 års erfarenhet som säkerhetsleverantör känner EVVA till de speciella säkerhetskraven för olika organisationer och planerar varje låssystem enligt kundens och användarnas individuella behov. Och inte nog med det, i EVVA:s sortiment ingår dessutom två premiumsystem som kan avbilda varje komplext låssystem.

Vad är ett låssystem?
Ett låssystem är en kombination av cylindrar och nycklar som perfekt avspeglar en organisations hierarki. Den stora fördelen med ett låssystem är att flera dörrar i en byggnad kan säkras med en enda nyckel, men också postlådor, hissar och skåp. Det förenklar organisationen, ger en enklare systemuppbyggnad  och minskar även kostnaderna.

Fördelarna med ett låssystem
Enkel organisation: Med bara en nyckel för flera dörrar lättar du på trycket för din nyckelhantering och förbättrar bekvämligheten med bibehållen säkerhet.
Tydliga hierarkier: Din företagsorganisation låter sig perfekt avbildas med ett låssystem – chefen har tillgång till alla dörrar, medarbetarna endast vissa.
Bättre översikt: Sist men inte minst blir din nyckelknippa också mindre, vilket gör den mer översiktlig och lättare att hantera.

Hur skapar man en låsschema?
Planeringen av ett låssystem föregås av frågor om användargrupperna. Vem måste ha tillträde var? När denna koppling mellan lokaler och användare har upprättats kan ett låsschema upprättas.

De tre stegen till ett låsschema:
1. Definiera användarna Användargrupperna identifieras baserat på företagets organisation.
2. Etablera lokalerna Lokaler och områden utvärderas utifrån de specifika säkerhetskraven.
3. Skapa låsschema Här skapas samband mellan användare, lokaler och områden – vem får komma in var?

Skapa ditt låssystem digitalt och beställ det direkt med AccessDesigner.

Typer av låssystem
Låssystem utformas alltid efter kundernas och användarnas behov. I organisationer avbildar de företagets funktionella organisationsschema och ger t.ex. VD möjlighet att ha tillträde till alla dörrar. I bostadskomplex står komforten i första rummet. Med bara en nyckel kan boende öppna entréporten, gemensamma utrymmen och den egna lägenheten.

Låssystem för bostadshus
Det speciella med låssystem för bostadshus är att flera enskilda nycklar kan aktivera en centrallåscylinder (t.ex. den centrala ingången eller en gemensam lokal). Även garage och postlådor kan aktiveras med den enskilda nyckeln. Ingen boende kan dock med sin nyckel komma in i någon annans lägenhet. En service- nyckel är också möjlig.

Låssystem för företag
Målet med ett låssystem för företag är att avbilda organisationens funktionella organisationsschema. Med sina mycket kompletta mekaniska låssystem kan EVVA även avbilda komplexa organisationsstrukturer.

Kombinerade låssystem
Det kombinerade låssystemet förenar mekanik och elektronik i en byggnad. Kombinyckeln kombinerar de två säkerhetsvärldarna.

Mer om det på: Låssystem

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com