Hero image

Automatisk säkerhets- uppdatering i AirKey

News | 04. November 2020.
Tvåfaktorsautentisering och automatisk uppdatering: Två funktioner som gör AirKey smart och säkert.

Tvåfaktorsautentisering
Efter aktivering i inställningarna för onlineadministrationen får varje administratör en SMS-kod till varje inloggning, precis som för en onlinebank. Inloggning är endast möjlig med en kombination av lösenord och kod. Därmed blir AirKey ännu säkrare.

Automatisk uppdatering
I onlineadministrationen aktiveras funktionen automatisk uppdatering vid aktivering med Bluetooth. Vid aktivering med Bluetooth uppdateras Blacklist och loggfiler från alla ID-medier, samt klockan i enheten automatiskt. Detta garanterar mer säkerhet, mer transparens genom överföring av loggposterna även från passiva ID-medier.

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com