Hero image

Nya affärsmöjligheter genom digital förändring

News | 24. September 2020.
FinlarmGruppen har huvudkontor i Stockholm och finns på sex kontor i Mälardalen och Dalarna.

Vi har tre låsbutiker, där vi producerar nycklar och cylindrar. Förutom lås erbjuder vi brandlarm, passersystem, inbrottslarm och CCTV. Vår äldsta enhet Nybergs Lås, ligger i hjärtat av Stockholm och grundades redan 1909. Vi har tre låsbutiker, där vi producerar nycklar och cylindrar. Förutom lås erbjuder vi brandlarm, passersystem, inbrottslarm och CCTV. Vår äldsta enhet Nybergs Lås, ligger i hjärtat av Stockholm och grundades redan 1909.

Vad fascinerar dig i ditt yrke?
Jag upplever att branschen är inne i en förändringsfas som ger oss som bolag och våra medarbetare utvecklingsmöjligheter. Ett ständigt pågående teknikskifte – digitalisering, IT och molntjänster ger oss nya affärssmöjligheter. Jag ser också en ökad andel kunder som köper en bredare teknikleverans av oss – exempelvis låskunder som även köper brandlarm. I min roll som VD trivs jag med mixen i att förvalta och utveckla. Jag  drivs av att göra skillnad och att jobba nära såväl våra kunder som medarbetare. Att vi har har en årlig tillväx på 25 % med stabil lönsamhet ser jag som ett kvitto på vår förmåga att utveckla oss klokt.

Hur länge har ni arbetat med EVVA?
Evva är en av våra viktigaste leverantörer och partner. Vi har samarbetat i många år och skapat en relation som bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. Jag uppskattar framförallt den flexibilitet som EVVA ger oss, där vi väljer grad av samarbete från projekt till projekt. Leveranser i rätt tid om med rätt innehåll är viktigt, och här
visar EVVA alltid styrka.
I grunden arbetar vi med mekanik, där Evva tillverkar låssystemen medan vi sedan hanterar service och tillkommande tillverkning. Vi ser stor potential i Airkey, men ser att det fortsatt finns en del tröghet hos kunderna kring detta – fortsatt är lås lika med mekanik och en nyckel. Jag har en grundtro i att du gör de bästa affärerna med den du trivs tilsammans med – Evva är ett levande exempel på att det är så i praktiken.

Hur kommer dina projekt till?
Basen i vår verksamhet är ett växande antal återkommande kunder. Kunderna blandar gärna in oss tidigt i projekten och vi får då en rådgivande roll med ansvar för projektering av låssystem och dörrmiljöer. Nya kunder kommer till oss via rekomendation eller traditionell upphandling. Slutligen ger oss teknikutvecklingen en möjlighet att uppgradera och byta ut kundernas system.

Var har ni installerat EVVA-produkter?
EVVA är vårt första val vid nyinstallation av låssystem. Vi har idag en bredd av referensanläggningar – alltifrån fastighetsägare, kontor, industri och flerbostadshus.

Finlarm i Profil
› Namn: Lars Alm
› Företag & kontakt:
   FinlarmGruppen AB
   lars.alm@finlarmgruppen.se

 

tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com