St. Martins katolska förskola i Erfurts stift

Produkt: AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Land: Tyskland
Partner: Schuh- und Schlüsseldienst Ralf Bornemann Leinefelde
+49 3605 50 26 03
www.ssd-bornemann.de

Ansvar för 26 förskolor
Förvaltningsbolaget för de katolska förskolorna i Erfurts stift grundades 2010 och tog från 1 januari 2011 över ledningen av 26 förskolor. Chefen för verksamheten, Aurel Bergmann, sökte efter ett mycket säkert och lätthanterligt
tillträdessystem för de egna kontorsutrymmena, delade konferensrum och en angränsande förskola vid huvudkontoret i Kefferhausen. Dessutom fick inte tillträdeshanteringen vara enbart intern utan måste också – inför eventuella utvidgningar –
kunna fungera flexibelt mellan olika anläggningar. ”Vi måste kunna se vem som har tillträde var och när”, säger Bergmann.

AirKey övertygade honom.
”AirKey är enkelt att använda”, förklarar Ralf Bornemann, verkställande direktör för Bornemanns Lås i Leinefelde som ansvarade för installationen. ”Men i det här projektet behövdes inte mycket övertalning. Det användarvänliga gränssnittet och den okomplicerade anpassningen av behörigheter talar för sig själva.” Församlingen, medarbetarna och föräldrarna använder nu AirKey, ett smart elektroniskt låssystem från EVVA. ”Med AirKey kan vi nu tidsstyra vilka användargrupper som släpps in i olika rum. Det är mycket viktigt för mötesrummen, som även används externt,” säger Bergmann. Möjligheten till okomplicerade utbyggnader var också viktig. Man överväger nämligen för närvarande om inte fler förskolor också ska använda AirKey.´

Enkelt och säkert – utan extra infrastruktur
Det elektroniska låssystemet AirKey, utvecklat och tillverkat i Österrike, erbjuder en flexibel lösning för förvaltningen av förskolorna i St. Martin. I nuläget regleras tillgången till anläggningen och den angränsande förskolan med totalt 12 AirKey-cylindrar och en AirKey dubbelcylinder. Av legala skäl har två av dem utrustats med en nödutrymningsfunktion. Startutrustningen för de sex användargrupperna innefattade 50 AirKey nyckelbrickor, 100 KeyCredits och en kodningsstation för att programmera brickorna. ”De utsedda administratörerna kan nu skicka nycklar/behörigheter via Internet. De behöver bara en mobiltelefon eller kodningsstationen, internet och en AirKey-cylinder", berättar Bornemann. På samma gång kan tillträdesbehörigheter snabbt och enkelt tas bort via onlineadministrationen.

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com