Solar Decathlon

Produkt: AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Land: Schweiz

De tvärvetenskapliga lagen hade i uppdrag att utveckla ett arkitektoniskt och tekniskt innovativt solhus med hög boendekomfort, som kan svara upp mot kommande sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar. Husen byggdes upp i Versailles sommaren 2014 och jämfördes och utvärderades sedan på tio områden. EVVA:s AirKey-system var en avgörande beståndsdel i det komplexa projektet. AirKey kan manövreras med NFC/Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner och uppfyller alla krav på en flexibel, modern och avancerad passerkontroll. På så sätt används ”in house”-rum på olika sätt av användarna, och tillträde skapas dynamiskt. ”my room” fungerar som privat sovrum, ”our room” är ett gemensamt utrymme som kök eller vardagsrum, ”your room” är gymmet eller musikrummet, och ”space+” är slutligen den plats som fungerar som ett förbindelserum. Tilldelningen av behörigheter är därmed minst lika dynamisk som invånarna i detta framsynta bostadskoncept. Projektet vann till slut första pris i kategorin ”Comfort Conditions” – vilket kanske hade med det bekväma låssystemet att göra.

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com