Saarländische Klinik für Forensische Psychiatrie (SKFP) (klinik för forensisk psykiatri i Saarland)

Produkt: MCS
Storlek: > 500 enheter
Land: Tyskland

Saarländische Klinik für Forensische Psychiatrie (SKFP) inhyses i en ny byggnad som omfattar tre ultrasäkra enheter för totalt 60 patienter. Patientrummen ska erbjuda en hög säkerhetsnivå för patienterna. För att uppfylla detta krav använde man det icke kopieringsbara låssystemet MCS. Den 100-procentiga kopieringssäkerheten och att det nästan är omöjligt att obehörigt öppna MCS övertygade projektets planerare och beslutsfattare. Lika viktigt var MCS:s mångsidiga funktioner, som till exempel vredcylindern med SOS-funktion, kopplingscylindern för hissar, industriskåpcylindrar eller möbellås. 

EVVA kunde imponera! De ansvariga har redan beslutat sig för att utrusta den befintliga byggnaden och ytterligare en tillbyggnad med systemet. I vissa områden funderar man även på att kombinera systemet med det elektroniska låssystemet Xesar.

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com