Josefsheims sociala center – assistansboendet i Hörbranz

Produkt: 4KS , AirKey
Storlek: 1-100 enheter
Land: Österrike
Partner: Vogler KG
+43 4355 7442542
www.schluessel-vogler.eu

Socialcentrets chef var redan från början entusiastisk över AirKey. Att man kan öppna dörrar med mobilen och därmed klara sig helt utan nycklar var en odiskutabel fördel som blev avgörande för honom. Att enkelt kunna tilldela behörigheter och radera borttappade ID-medier, som kort eller nyckelbrickor, är också mycket viktigt för sociala institutioner, där förändringar sker hela tiden. Beslutet var snabbt fattat, och hela det yttre skalet på socialcentret utrustades med AirKey.

För inre utrymmen som kontor och stödlägenheter valdes det mekaniska låssystemet 4KS. Det fjäderlösa systemet lämpar sig särskilt väl genom att nyckeln är så bekväm och enkel att föra in i cylindern.En aspekt som är mycket viktig för ett hus som är utformat för att passa äldre och funktionshindrade.

För installation och underhåll av systemet ansvarade EVVAs partner Vogler KG, till allas största belåtenhet.

 

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com