Home Philippin - Érezée

Produkt: Xesar
Storlek: 1-100 enheter
Land: Belgien

Ett grönområde i utkanten av byn Amonines är en perfekt plats för människor som befinner sig i den tredje och fjärde livsfasen. Home Philippin erbjuder flera olika former av boende, vård och omsorg, mycket omväxling i vardagen och så gott som obegränsade möjligheter till socialt liv. Dessutom har man installerat ett modernt låssystem. Numera är detta vård- och omsorgsboende utrustat och säkrat med det elektroniska tillträdessystemet Xesar från EVVA.

Xesar: Säker omsorg
Inom vårdsektorn finns känsliga utrymmen dit inte alla har tillträde. För att se till att enbart behöriga kommer in i sådana slutna zoner, men att de personerna samtidigt kan ta sig in dit snabbt, krävs ett väldigt säkert men ändå flexibelt låssystem.  Behörigheten är enkel både att utfärda och dra in. Det betyder att enbart personer som verkligen behöver tillträde beviljas behörighet. Därför valde Home Philippin att installera Xesar.

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com