Goldin Financial Centre

Produkt: ICS
Storlek: > 500 enheter
Land: Hongkong

Goldin Financial Centre är en ny A-klassad kommersiell byggnad i Hongkong. För EVVA-partnern Tung Fat Ho var detta projekt, som omfattar mer än 2 000 ICS-låscylindrar, det hittills största ICS-projektet. Utöver systemets komplexa struktur med en stor mängd låscylindrar var man tvungen att uppfylla även andra krav på säkerhet i form av en patenterad högsäkerhetscylinder med vändnyckel. Dessutom omfattar projektet omspärrningsfunktionen VARIO med vilket hela system kan kodas om på nytt när byggarbetena är avslutade och projektet överlämnas.

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com