China Unicom

Produkt: ICS
Storlek: > 500 enheter
Land: Hongkong

China Unicom Global Centre är ett telekommunikationscenter som ska stärka China Unicom i sin roll som viktig internationell nätleverantör. Det används framför allt som centrum för höghastighetsdata. Eftersom byggnadens säkerhet är av yttersta vikt föreslog den Hongkong-baserade EVVA-partnern ”The Jardine Engineering Corporation, Ltd.” att man skulle använda den ultrasäkra ICS-cylindern från EVVA. Den erbjuder högsta möjliga skydd mot dyrkning (picking), borrning och slagning (bumping) och uppfyller alla krav för att skydda datacentret mot obehörigt tillträde. ICS-nycklar har dessutom invändiga urfräsningar som motverkar olaglig kopiering. 

Tillbaka

+46 (0) 8 500 66 800
Använd kontaktformuläret eller mejla oss direkt på
sverige(at)evva.com