Hero image

Na cestách světem

News | 20. December 2018.
Hubert Mildner a Ulises Lorente jsou odpovědni za pobočky a distributory společnosti EVVA. Pro jejich všední den je typické cestování, konferenční hovory a jednání s lidmi nejrůznějších kultur.

Deset poboček, které zajiš­ťují v 11 zemích distribuci produktů EVVA, a navíc distributoři ve 48 zemích – jak probíhá spolupráce a především sledování společných cílů?

Mildner: V tomto ohledu postupujeme velmi strukturovaně. Klíčem k neustá­lému rozvoji je naše firemní strategie, která podrobně zahrnuje všechny oblasti a připravuje je na úspěšnou budoucnost. Máme vlastní strategii pro produkty, lidské zdroje, finance a pro výrobu. Je v ní definováno, jak chceme utvářet budoucnost. Z této přípravy je odvozováno roční plánování. Je závazné rovněž pro pobočky. K tomu patří příslušné rámcové podmínky, jako je portfolio produktů nebo tvorba cen. Tímto způsobem se pokoušíme dosáhnout cílů stanovených generálním ředitelem.

Jak probíhá každodenní komunika­ce s pobočkami?

Mildner: I zde je vše přesně nastave­no. S pobočkami komunikujeme každý týden prostřednictvím videokonferen­cí. Přitom jde především o výměnu informací v oblasti marketingových akcí, nových produktů a plánování prodeje. V rámci měsíčního webo­vého zpravodajství poskytuje kaž­dá pobočka aktuální čísla o vývoji obchodu k příslušnému rozpočtu. Díky tomu máme neustálou kontrolu nad vývojem a v případě potřeby můžeme zasáhnout. Dvakrát ročně se konají speciální konference poboček. Navíc je část ředitelů poboček začleněna do strategického týmu společnosti EVVA, kde se aktivně na strategii spolupo­dílejí.

Lorente: Komunikace s distributory probíhá na základě jiných pravidel, neboť se zde jedná o externí partnery. Primárně se snažíme o přímou komu­nikaci na místě. To pro každého člena mého týmu představuje asi 60 cestov­ních dnů ročně. Zveme ale také zákaz­níky do Vídně na školení a rozhovory. Zbytek nutných kontaktů vyřizujeme e-mailem, telefonicky nebo prostřed­nictvím videokonferencí. Významná je rovněž účast na mezinárodních veletrzích v regionech, které jsou pro nás důležité. Přitom nám nejde jen o udržení stávajících kontaktů, ale chceme především navazovat nová partnerství.

Je možné, že pobočka vyloučí partnery nebo dokonce distributory v dané zemi?

Mildner: Ne, protože naši partneři jsou pro nás důležití. Pracují přímo na místě, znají místní podmínky a současně jsou vyškoleni tak, že se můžeme spolehnout na to, že se projekt realizuje. Tímto způsobem se chováme i v Rakousku. S partnery spolupracujeme většinou i proto, abychom pro zákazníky zabezpečili poprodejní servis jako je údržba, výměna baterií atd.

Přečtěte si celý rozhovor zde!

Product image
zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.