header image

Videá o zamestnancoch

Tu nájdete niekoľko videí o mnohých pracovných miestach, ktoré sú v EVVA
Výskum a vývoj „Vyvinúť produkt, ktorý človek môže uchopiť a vidieť v každodennom živote“
Technický produktový manažment „Konštruovať a vyvíjať produkty, ktoré majú zmysel a účel“
Odbytoví pracovníci v kanceláriách Rakúsko „Kontakt so zákazníkom cez telefón a samostatná práca“
Odbytoví obchodní zástupcovia Rakúsko „Ponúknuť projekt, zrealizovať ho a následne vidieť hotový výsledok“