Hero image

Impresum

Kontaktná adresa

EVVA s.r.o.
Piaristická 2, 949 01 Nitra
T +421 37 7413 235 | F +421 37 6542 345
e-mail: evva(at)evva.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vložka č. 3338/N

Konateľ: Ing. Silvia Krázelová
IČO: 31436749
IČ DPH: SK2020409424

Vlastník

EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Wienerbergstr. 59-65, Postfach 77 | A-1120 Wien
T +43 1 811 65-0 | F +43 1 812 20 71
info(at)evva.com | www.evva.com

Konateľ: Mag. Stefan Ehrlich-Adám
Registračné číslo firmy: 120755 g
Obchodný súd: Handelsgericht Wien
IČ DPH: ATU 65126268

Právne upozornenia
E-Mail Disclaimer
Licensing Conditions
Obchodné podmienky