Found 113 results in 5 milliseconds. Displaying results 1 to 10 of 113.

3KS ist das erste Wendeschlüssel-System von EVVA. Die Schließberechtigung wird über drei Kurven abgefragt. Ein weiteres innovatives Highlight: 3KS besitzt eine federfreie Sperrstiftfunktion. Das macht [...] Schlagpicking-Einbruchsversuche. Außerdem ist 3KS sehr verschleißfest, leichtgängig nutzbar und somit ideal für große Schließanlagen. Der erste EVVA-Auftrag mit 3KS ist der Berliner Dom: Der deutsche Bundeskanzler [...] Helmut Kohl überreicht in einer feierlichen Zeremonie den symbolischen goldenen Schlüssel. Ab 2007 als 3KS plus erhältlich wird die Kurven-Schließtechnik noch verfeinert.

Relevance:
 
99%

systémy Uzamykací systém 4KS 4KS. Stabilnejší. Silnejší. Bezpečnejší Bezpečnosť pre najnáročnejšie situácie 4KS je dôsledným pokračovaním vývoja nášho osvedčeného systému drážok. 4KS je ešte stabilnejší, silnejší [...] odvŕtaním dosahuje 4KS najvyššiu bezpečnostnú triedu podľa EN-1303:2015. Čo zostalo rovnaké? 4KS je tiež naďalej spoľahlivým systémom pre najnáročnejšie situácie. 4 Vaše výhody pri 4KS Odolný a s extrémne [...] príslušenstvo Bezpečnosť Využitie Downloads Cylindrická vložka 4KS Na rozdiel od iných uzamykacích systémov sa blokovacie prvky v cylindrickej vložke 4KS pohybujú po vyfrézovaných drážkach kľúča. Už nedochádza

a priemyselné stavby. Kde vidíte ťažisko projektov so 4KS? Vybavujeme tak obytné objekty so 40 až 50 bytmi, ako aj súbory so 400 až 500 bytmi. 4KS má široko diverzifikovanú oblasť použitia. Ako sa obvykle [...] mohli porozprávať o projektoch so 4KS? Predtým mali v bytovej výstavbe vedúce postavenie kolíkové systémy, avšak medzitým sa to zmenilo tak, že máme silný trend smerom ku 4KS. Tiež preto, lebo objekty sa stávajú [...] systémov a systémov drážok sa drží na úrovni 50 na 50. Čo vás fascinuje na 4KS? Jedným z hlavných argumentov, ktorý vždy hovorí pre 4KS a pre predošlý systém 3KSplus, je úroveň bezpečnosti. Vyššie triedy odolnosti

Relevance:
 
98%

špecialisti či cateringové služby. Pre systém 3KS, ktorý zodpovedá novému 3KSplus, tieto prekrývajúce sa prístupové oprávnenia nepredstavujú žiadny problém. 3KS ponúka viac ako 30 miliárd variácií kľúča, čím [...] Rovnako ako komfort: 3KS má vyhotovenie v podobe praktického obojstranného kľúča. Tento objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS. [...] Messezentrum Wien Neu je vybavené 2 630 cylindrickými vložkami. Bezpružinový princíp fungovania robí 3KS obzvlášť bezpečným – posuvné uzamykacie prvky sa nadvihujú frézovaním drážok na kľúči. Týmto sa dvere

Relevance:
 
97%

Zutritt zu verschiedenen Bereichen. Für das 3KS-System, welches dem neuem 3KSplus entspricht, sind diese überschneidenden Zutrittsberechtigungen kein Problem. 3KS bietet über 30 Billionen Schlüsselvariationen [...] Genauso wie der Komfort: 3KS ist als handlicher Wendeschlüssel ausgeführt. Dieses Objekt wurde mit dem Schließsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen Schließsystem 4KS entspricht. [...] Das MessezentrumWienNeu ist mit 2.630 Zylindern ausgestattet. Das federnfreie Funktionsprinzip macht 3KS besonders sicher – die verschiebbaren Sperrelemente werden über die Kurvenfräsung am Schlüssel angehoben

Relevance:
 
97%

eines neuen Sicherheitskonzepts für das gesamte Gebäude wurde eine 3KS Schließanlage eingebaut. Der Betreiber hat sich für EVVA 3KS entschieden weil er großen Wert auf die Bestmöglichen Sicherheitsmerkmale [...] hat. Dieses Objekt wurde mit dem Schließsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen Schließsystem 4KS entspricht.

Toto často vyjadrované želanie sa v prvom kroku realizuje pri systémoch 3KS/3KS plus , 4KS a ICS. V určitých prípadoch, napríklad pri vysokom vyťažení alebo údržbových prácach na laseri, sa ešte môže využívať

en noch lesbarer. Dieser häufig geäußerte Wunsch wurde im ersten Schritt bei den Systemen 3KS/3KS plus , 4KS und ICS umgesetzt. In bestimmten Fällen, beispielsweise bei hoher Auslastung oder Wartungsarbeiten

Relevance:
 
93%

entschied man sich beim Schliessanlagensystem für das machanische 3KS plus (3-Kurven-System) und das elektronische System Xesar von EVVA. 3KS plus zeichnet sich durch das einzigartige und patentierte federnfreie [...] e Funktionsprinzip aus. Anders als bei herkömmlichen Schliesssystemen werden die Sperrelemente im 3KS plus -Zylinder über die Kurvenfräsung am Schlüssel bewegt und nicht gegen eine Federkraft gedrückt [...] werden. Dieses Objekt wurde mit dem Schließsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen Schließsystem 4KS entspricht.

Relevance:
 
91%

Čo sa týka uzamykacieho systému, Kráľovská knižnica dôveruje systému 3KS od firmy EVVA. Overený mechanický uzamykací systém 3KS od firmy EVVA sa zakladá na patentovanom bezpružinovom princípe fungovania [...] objekt bol realizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.