Zabezpečovací technika - FAQ

Zabezpečovací technika je rozsáhlé, komplexní  téma. Oddíl FAQ (frequently asked questions) Vám ji pomůže osvětlit a poskytne vám odpovědi na důležité, často kladené otázky.

Moderní přístupové systémy slibují vynikající ochranu vašich prostor prostřednictvím různých mechanismů. To je dále posíleno kombinací různých přístupových médií, jako jsou klíče, štítky nebo karty. Zásadní pro bezpečnost je správné plánování a implementace a také pravidelná údržba vašeho uzamykacího systému. Tak lze cíleně zabránit neoprávněnému přístupu a ilegálnímu kopírování vašich klíčů. Elektronické uzamykací systémy navíc nabízejí možnost okamžité deaktivace přístupového média v případě ztráty.

Při výběru uzamykacího systému v zásadě záleží na tom, jak je zabezpečovaná nemovitost využívána, kolik osob potřebuje přístup a jak silně kolísá počet osob. Mechanický uzamykací systém je vhodný, pokud se často nemění oprávnění ani počet vydávaných klíčů. To se může stát například v obytných budovách nebo v menších provozech. Velké organizace obvykle vyžadují vyšší míru flexibility, pokud jde o řízení přístupu, mimo jiné proto, že přístupová oprávnění se obvykle mění častěji. V této souvislosti je ideální elektronický uzamykací systém.

Existuje několik faktorů, které musíte zohlednit při plánování svého uzamykacího systému, abyste zajistili vysokou míru bezpečnosti a efektivity. Patří mezi ně např.:

 • Počet dveří a přístupů, které mají být zajištěny
 • Individuální bezpečnostní požadavky na prostory
 • Typ potřebné bezpečnostní cylindrické vložky
 • Velikost a složitost organizace
 • Počet uživatelů
 • Četnost výměny přístupových oprávnění

V závislosti na požadavcích můžete volit mezi mechanickými, elektronickými nebo kombinovanými uzamykacími systémy. Využijte aplikaci EVVA AccessDesigner k jednoduchému plánování, projektování a objednávání vašeho individuálního uzamykacího systému. V této souvislosti vám můžeme doporučit naši Bílou knihu o moderních přístupových systémech. Samozřejmě vám poskytneme i osobní podporu. Těšíme se na vaši poptávku a rádi vám poskytneme komplexní poradenství při hledání nejlepšího řešení pro vaši organizaci.

Třídou odolnosti se hodnotí vlastnost odolat vloupání. Bezpečnostní třída definuje stupeň odolnosti oken a dveří proti násilným pokusům napadení. Čím vyšší třída je, tím delší dobu a profesionálnější nástroj pachatel potřebuje.

Aby mohlo být provedeno porovnání a rozdělení těchto prvků podle EN1627-1630 na evropské úrovni, dělí se tyto třídy odolnosti podle použitých nástrojů a způsobů práce zloděje.

Aby se  maximálně ztížilo nedovolené kopírování klíčů, jsou klíče od fy EVVA několikanásobně chráněny:

1. Technická/technologická ochrana klíčů

Uzamykací systémy fy EVVA byly vyvinuty v jejím vlastním konstrukčním oddělení a mají vysoký technický standard. Jejich výroba je možná jen na strojích se speciální konstrukcí.

2. Organizační ochrana klíčů

Pouze oprávněný majitel klíče si může u fy EVVA nebo u její partnerské firmy nechat objednat další klíč. Je to zajištěno bezpečnostní kartou, kterou obdržíte při koupi cylindru.

3. Právní ochrana klíče

Všechny uzamykací systémy od fy EVVA a profily klíče jsou chráněny patentovým právem.

Měřte od středu čela zadlabacího zámku (upevňovací šroub cylindru) až k vnější hraně dveří včetně tloušťky kování.

Příklad:

36 mm (délka A)+ 31 mm (délka I)= 67,0 mm celková délka t.j. 36 + 31 = DZ 36/31

Zde najdete informaceo tom, jak cylindrickou vložku správně vsadit, používat a udržovat.

Uzamykací systém umožňuje, aby osoby, které mají oprávnění přístupu k různým dveřím jednoho zařízení, potřebovaly pouze jeden klíč.

Výhoda systému:

 • Jistota s nejnižším možným počtem klíčů
 • Pohodlí, protože je potřeba pouze jeden klíč ke všem příslušným dveřím
 • Organizace se zjednodušší
 • Lze přesně stanovit, jaké osoby budou mít přístup k jakým prostorám
 • Všechny cylindrické zámky a druhy cylindrů (hlavní vchodové dveře, spojovací dveře, garážová vrata...) lze zamykat pouze jedním klíčem

Následující přehled Vám názorně předvede čtyři různé typy uzamykacích systémů. Pověřená osoba popř. partnerská firma fy EVVA Vám ráda poradí, který typ je pro Váš objekt ideální.

Systém generálního-hlavního skupinového klíče

Generální klíč sdružuje v souladu s hierarchickým uspořádáním firmy několik hlavních skupin, do kterých dále patří skupinové klíče a vlastní klíče, (pro komplexní organizace, jako např. podniky správy a infrastruktury etc.).

Systém hlavního klíče

Systém hlavního klíče je systém s cylindrickými vložkami, které uzamykají různými způsoby, a které jsou podřízeny jednomu hlavnímu klíči (např.pro oblast průmyslu).

Systém centrálního klíče s hlavním technickým klíčem

Např. pro systémy uzamykání v bytových domech. Jednotlivé byty jsou vybaveny cylindrickými vložkami s různým způsobem uzamykání. Každý majitel bytu uzamyká svým klíčem svůj byt a hlavní vstupní dveře. Dále lze zahrnout do projektu hlavní klíč, kterým se uzamknou všechny technické prostory.

Kombinovaný uzamykací systém

Dveře jsou kromě mechanického systému uzamykání zabezpečeny i elektronickým systémem uzamykání. Pouze s jedním identifikačním médiem (kombinovaný klíč) může uživatel obsluhovat jak mechanický tak i elektronický uzamykací systém.

 

Nouzové otevření pomocí funkce BSZ

Zasunuté klíče mohou blokovat funkci bezpečnostní cylindrické vložky. To může představovat bezpečnostní riziko, a to zejména v nouzových situacích.

Co tedy dělat, když např. člen rodiny nebo host hotelu nechá klíč uvnitř pokoje a dojde k nouzové situaci? Řešení: Oboustranné cylindrické vložky EVVA lze volitelně vybavit funkcí BSZ. Zkratka BSZ znamená „oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka“ a umožňuje uzamykání zámku v případě, že je z jedné strany zasunutý klíč.

Nouzové otevření pomocí funkce nuceného blokování

Zejména ve firmách musí být v nouzových situacích kdykoli možný kontrolovaný přístup do všech prostor. Společnost EVVA nabízí možnost takzvaného nuceného zablokování: To znamená, že osoba s oprávněným klíčem může z uzamykacího systému kontrolovaně odebrat hlavní klíč nebo skupinový klíč a mít tak v případě nouze přístup.

V případě požáru nebo jiné nouzové situace musí být k dispozici hlavní klíč také pro zásahové organizace, jako jsou např. hasiči. Ten je zvláště chráněn trubkovým trezorem EVVA.

Našli jste v kanceláři, na ulici, ve vlaku apod. klíč EVVA a nevíte, komu patří? Mohli bychom Vás požádat, abyste klíč – s údaji, kde jste ho našli – odevzdali na  jedno z níže uvedených míst:

 • na blízké policejní stanici
 • do místa, shromažďujícího nalezené věci ve Vaší obci
 • nebo do pobočky fy EVVA ve Vaší blízkosti

EVVA Vám srdečně děkuje za  Vaši pomoc a čestnost!

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.