Univerzita Curtin

Produkt: 4KS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Školství
Země: Austrálie

Až do roku 2011 se v zařízeních vysoké školy Curtin University používalo osm různých bezpečnostních systémů. Sean Daly, který má na starosti dohled nad zabezpečením, vypráví: „Nechtěli jsme se vystavovat bezpečnostnímu riziku, které hrozilo v souvislosti s blížícím se uplynutím platnosti patentů. Používání mnoha různých uzamykacích systémů navíc způsobovalo komplikace při jejich manipulaci.“ Proto zodpovědní členové řídicího výboru vysoké školy Curtin University hledali alternativní řešení zabezpečení. Požadavky jsou rozmanité: Jediný systém má zabezpečit všech šest univerzitních areálů, které Curtin University spravuje. Musí být spolehlivý a mít dlouhodobou patentovou ochranu. Optimálním systémem, který podle názoru členů výboru i nezávislého bezpečnostního poradce splňuje všechny požadavky, je 3KSplus. Systém je ideální pro uzamykací systémy s vysoce komplexní strukturou a velkým počtem rozdílných uživatelských skupin. To platí hlavně pro objekty, ve kterých se neustále mění struktura, především tedy pro univerzity. Systém je odolný díky patentované bezpružinové drážkové technologii a je vhodný pro použití v nejnáročnějších podmínkách. Překrývající se frézování drážek zaručuje nejvyšší kvalitu. Doby platnosti patentů systému 3KSplus až do roku 2025 navíc zajišťují dodatečnou ochranu proti kopírování klíčů, nelegálnímu zhotovování dalších klíčů a manipulaci s klíči. Tým okolo Seana Dalyho, který je pověřen dohledem nad zabezpečením, identifikoval výchozí situaci u každých jednotlivých dveří šesti univerzitních areálů. Takto shromážděné údaje byly shrnuty do systémového schématu. Na základě tohoto schématu má být v budoucnu spravováno všech 14 000 klíčů, které budou vydávány zaměstnancům i dodavatelům. Univerzitní areály jsou rozděleny do pěti zón. Podle Seana Dalyho vede tento postup k zajištění zvýšené bezpečnosti. „Navíc se zvyšuje rozšiřitelnost systému,“ dodává Sean Daly. Pro každou zónu existuje jeden hlavní klíč. Mimoto existuje hlavní klíč, označovaný jako „masterkey“ také pro každou budovu a institut. Pro každou místnost pak existuje individuální klíč. K dispozici jsou pak i různé servisní klíče, které jsou vydávány poskytovatelům služeb. Instalace systému byla zahájena v prosinci 2011 a bude probíhat do července 2014. Sean Daly je nadšen profesionální úrovní spolupráce se společností Lock & Key. Obtížný záměr se nakonec podařilo vyřešit dobrou spolupráci. Systém 3KSplus splňuje podle Seana Dalyho všechny nároky: „Systém je kvalitní a spolehlivý.“

Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.

Zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.