Lösungen Bahnhof

Infrastruktura

Nádraží | Letiště

Nádražími a letišti proudí denně tisíce lidí. Navést tyto zástupy správným směrem je úkolem uzamykacího systému. Nouzové východy, technické místnosti, vchody pro personál, výtahy, prodejní prostory a další četná podobná místa totiž musí mít jasnou a přehlednou strukturu přístupových oprávnění. EVVA ví, jak na to.

Vaše požadavky:

 

 • Bezpečnost při manipulaci, protože každý den je v sázce bezpečnost tisíců lidí.
 • Zaznamenávání všech událostí do protokolu, protože potřebujete vědět, kdo a kdy odemykal které dveře.
 • Vysoká spolehlivost, protože bezproblémový provoz je základem.
 • Flexibilní zadávání přístupových práv, protože správa musí být efektivní.
Double arrows

Naše odpověď:

 

Mechanické uzamykací systémy 4KSMCS

 • Odolné a robustní
 • Dlouhá životnost bez nutnosti údržby
 • Spolehlivost i při jediném odemknutí během pěti let

Elektronický přístupový systém Xesar

 • Kombinovaný klíč Xesar pro smíšené systémy (mechanický a elektronický)
 • Snadná správa více míst pomocí uživatelských rolí
 • Široký výběr dveřních komponent
 • Možnost rozhraní
 • Monitorování dveří s otevíráním na dálku

Fiber Service OÖ GmbH bezpečně na cestách se systémem AirKey

alt text
Produkt: AirKey
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Digitalizace, home office, telekonference – od koronaviru jsme se pohnuli do budoucnosti. Internet, kdy a kde chceme. Rychlosti přenosu? Objem dat? Zdá se, že poptávka po nich neklade žádné meze. Všechno je samozřejmost? Ano, pokud tam byla společnost Fiber Service OÖ GmbH. Protože firma ze spolkové země Horní Rakousko zajišťuje, aby data tekla a nesekala se – zejména v odlehlých a řídce obydlených oblastech.

Fiber Service OÖ odpovídá za výstavbu sítě optických kabelů v Horním Rakousku a zpřístupňuje tak nejvyšší frekvence přenosových pásem i strukturálně slabým regionům. Výstavbou infrastruktury optických vláken pokládá základní kámen pro datovou dálnici, která spojí Horní Rakousko se zbytkem světa. Společnost Fiber Service OÖ chtěla snadno použitelné řešení elektronického přístupu pro ústředny optických vláken, které by bylo škálovatelné, bezpečné a co nejflexibilnější pro správu. Protože do objektů poskytovatele infrastruktury vstupují nejen zaměstnanci společnosti Fiber Service, ale především také externí poskytovatelé služeb, jako jsou projektanti, stavební a montážní firmy a provozovatelé sítí. Řešení vyžadovalo kapacitu pro více než 22 POP stanovišť s více než 160 účastníky – a to flexibilně a nezávisle na místě a navíc s přístupem prostřednictvím elektronických zařízení. Se systémem AirKey získají všechny oprávněné osoby přístup, který potřebují, ať už se jedná o zaměstnance, poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě. Kompletní protokolování nabízí dodatečnou kontrolu a zvyšuje tak bezpečnost na pobočkách. Nejcennějším přínosem je ale usnadnění naší každodenní práce díky škálovatelnosti přes online portál společnosti EVVA. Velmi snadno tak lze rozšiřovat nebo omezovat přístupy, přidělovat oprávnění, přidávat nové přístupy nebo jednoduše povolovat přístup dokonce pouze prostřednictvím funkce Send a Key.

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

alt text
Produkt: AirKey
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Jednotlivé budovy a také lokomotivy společnosti Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH mohly být společně s partnerem Lippstädter Sicherheitscenter vybaveny digitálním uzamykacím systémem AirKey.

Pro logistické služby je k dispozici 15 lokomotiv, elektrické lokomotivy, dieselové lokomotivy, malé lokomotivy a rovněž nákladní vozový park se 64 speciálními vozy. S pomocí četných kooperací působí WLE „bez omezení“ ve Vestfálsku a po celé Evropě. Jak budovy, tak lokomotivy společnosti Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH mohly být společně s partnerem Lippstädter Sicherheitscenter vybaveny komponentami systému AirKey. V nákladní dopravě jsou lokomotivy a nákladní vozy k dispozici ke krátkodobému nebo dlouhodobému pronájmu. Byl vyžadován rychlý a flexibilní přístup k jednotlivým pronajímaným objektům a systém AirKey dokázal uživatele velmi rychle přesvědčit. Implementace byla rychlá a další komponenty jsou ve fázi plánování. Dveře lokomotiv byly odborně upraveny pro použití komponent AirKey.

NEW AG

alt text
Produkt: AirKey
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

NEW se v rámci strategie digitalizace spoléhá výhradně na AirKey: Na 2200 zaměstnaneckých smartphonů bylo nainstalováno 216 nástěnných čtecích jednotek, 616 cylindrických vložek AirKey s 80 komponentami a pro externí uživatele bylo nastaveno 300 identifikačních médií ve formě klíčenek - a to vše v ambiciózním časovém rámci.

Jen několik málo společností nabízí čistě elektronická řešení pro takové komplexní požadavky v zadaném rozsahu: Na 2 200 zaměstnaneckých smartphonů bylo nainstalováno celkem 216 nástěnných čtecích jednotek a 616 cylindrických vložek AirKey s 80 komponentami a pro externí uživatele bylo nastaveno 300 identifikačních médií ve formě klíčenek. K rozsahu projektu přibyl ještě velmi zvláštní požadavek: Systém by měl být integrován do vlastních IT systémů. Pro společnost EVVA to není žádný problém. Systém AirKey má rozhraní API, cloudové rozhraní AirKey. Mezi další speciální požadavky patřila snadná instalace aplikace a jednoduchá registrace uživatele a snadné a rychlé odemykání pomocí smartphonu. A to vše z hlediska přesného protokolování, které by zároveň mělo odpovídat ustanovením obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Všechna data jsou anonymně ukládána ve výpočetním středisku společnosti EVVA podle přísných rakouských bezpečnostních standardů ochrany a současně jsou vícenásobně zabezpečena proti ztrátě a zneužití. Tato centrální správa chrání digitální klíče mnohem lépe než jakákoliv jiná individuální ochranná opatření. Zabezpečený přenos dat mezi internetovým prohlížečem NEW a výpočetním střediskem EVVA probíhá prostřednictvím chráněného připojení https, stejně bezpečného, jako je online bankovnictví. Velmi bezpečné postupy šifrování ECDSA a AES zajišťují dodatečnou ochranu systému AirKey i jeho komponent.

Jihočeské letiště České Budějovice

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Letiště ČB

Letiště provozuje veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště. Pro zabezpečení budovy terminálu byl zvolen uzamykací systém EPS.

ČOV Čelákovice

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Čistička odpadních vod.

Zajištění nového uzamykacího sytému FPS do provozu vodáren (čistíren odpadních vod), realizováno prostřednictvím našeho obchodního partnera Tomáše Sedláčka, Zámečnictví Lysá nad Labem.

Autobusové nádraží Letovice

alt text
Produkt: Xesar
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Dopravní terminál v Letovicích.

Budova dopravního terminálu je zabezpečena systémem Xesar, který byl zvolen jako ideální řešení z důvodu časté změny přístupových práv a rychlé řešení při ztrátě čipu.

 

Městská policie Sedlčany

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Budova policie

Menší systém pro budovu Městské policie v Sedlčanech. Zabezpečení objektu systémem FPS bylo provedeno přes našeho partnera, firmu Sepos spol. s r.o.

Centrum města Salcburk je zabezpečeno systémem MCS

alt text
Produkt: MCS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Již v roce 2010 byl z centra města Salcburku téměř zcela vyloučen silniční provoz. Na nejrůznějších místech zajišťují automatické a pevně zabudované patníky klidnější dopravu. Systém MCS je zde nainstalován od roku 2015 a umožňuje přístup pouze oprávněným zásahovým silám.

Zamykání patníků bylo zpočátku opatřeno „policejním nebo silničním signalizačním klíčem“ běžně používaným v Rakousku od padesátých let minulého století. V důsledku toho se v průběhu let nashromáždilo odpovídající množství falešných klíčů, které opakovaně umožňovaly neoprávněné vjezdy do centra města. Uvádí se přibližný počet 5 000 klíčů, které jsou v oběhu. Tento vysoký počet kopií a s tím spojená nízká úroveň zabezpečení naléhavě vyžadovaly pořízení nového uzamykacího systému, který by zajišťoval stoprocentní bezpečnost proti vytváření dalších kopií klíčů.

Systém MCS zabraňuje neoprávněnému vjezdu a výjezdu

Řešení problému: MCS neboli systém s magnetickým kódováním od společnosti EVVA. Instalaci systému prováděl certifikovaný partner společnosti EVVA firma PKS Sicherheitssysteme. „Pokud vím, nebyl klíč MCS ještě nikdy zkopírován. Proto bylo podle mě toto řešení pro zákazníky tím nejlepším“, vysvětluje pan Bernd Popp, jednatel společnosti PKS.

„Hledali jsme jednoduché, robustní a již osvědčené mechanické řešení, které funguje dlouhodobě a je bezpečné z hlediska padělání klíčů. Současně nemělo být problémem jeho rozšiřování,“ dodává pan Morgner. Magnetický kódovací systém navíc zaujme svým obrovským množstvím variant a umožňuje vytvářet velmi složité hierarchie přístupů.

Celosvětově unikátní magnetická technologie

Bezpečnostní technologie MCS byla vyvinuta v úzké spolupráci s technickými univerzitami a využívá magnetickou sílu. EVVA je jediným výrobcem, který dodává vysoce bezpečný magnetický systém tohoto druhu. „Systém MCS byl nainstalován teprve nedávno a funguje spolehlivě,“ pochvaluje si spokojený správce patníků.

Hřbitovy města Vídně

alt text
Produkt: AirKey
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Hřbitov je místo kultury a je součástí historie města. Společnost Friedhöfe Wien GmbH spravuje více než 600 000 hrobů na 46 vídeňských hřbitovech.

400 zaměstnanců společnosti Friedhöfe Wien se stará o 46 hřbitovů a celkem o 550 000 hrobů. Vídeňský centrální hřbitov, za který odpovídají, je mimo jiné druhým největším hřbitovem v Evropě. Tyto odloučené lokality podléhají dynamickým zákonitostem. Přístupová oprávnění je nutno udělovat různým osobám, které je potřebují v různých časových obdobích. To s sebou přináší zvýšené organizační nároky a vyžaduje přístupový systém, který poskytuje nejvyšší míru bezpečnosti při dostatečně velké flexibilitě.

Správa 46 lokalit

Vzhledem ke geografickému rozmístění po celé Vídni s částečně odlišnými otevíracími dobami i organizačními potřebami jsou požadavky na komplexní uzamykací systém velmi vysoké. Aby byla i přesto zachována absolutní kontrola přístupů a současně aby bylo možné rychle a pružně jednat, padla volba provozovatele na kombinaci elektronického uzamykacího systému AirKey a 3KSplus, která představuje vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost.

Jasné požadavky

Co se týče bezpečnosti uzamykacího řešení, měli provozovatelé jasné zadání. Požadavkem bylo získat rychle a bez komplikací elektronický bezpečnostní uzamykací systém, který by doplňoval stávající mechanické uzamykací zařízení 3KSplus. Uzamykací zařízení muselo být vhodné pro snadnou správu pro 400 zaměstnanců a pro různé skupiny uživatelů a hierarchií. 

Úspěšná instalace systému AirKey

Partner společnosti EVVA, firma WERHAN TPS Sicherheitstechnik, dodala v podobě systému AirKey dokonalé doplňující řešení, které se dokázalo vypořádat s bezpečnostními požadavky zaměstnanců a objednavatele.

Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.

Letiště ve Vídni, Skylink a celkové uzamykání

alt text
Produkt: MCS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Letiště ve Vídni je zvýhodněno geografickou polohou v centru Evropy, díky ní patří jednomu z nejdůležitějších dopravních uzlů do vzkvétajících destinací střední a východní Evropy.

Letiště a objekty tohoto velkého uspořádání všeobecně vyžadují maximální zabezpečení budov. Infrastrukturu lze jednoznačně srovnat s malým městem. Společnost EVVA již vybavila veškeré budovy letiště uzamykacím systémem MCS a jeho průlomová technologie magnetů se ukázkově stará o zabezpečení. Největší výzvou u zařizování nejnovějšího terminálu bylo odpovídající plánování skupinových klíčů. Vzhledem k tomu, že společnost EVVA do poslední chvíle „pilovala“ přiřazení prostor, bylo to velmi náročné zadání, které společnost EVVA zvládla díky uzamykacímu zařízení MCS.

Hlavní nádraží v Düsseldorfu

alt text
Produkt: 4KS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Na nádraží v Düsseldorfu je kvůli velkému množství obchodů dáván velký důraz na bezpečnost.

Na tomto místě, kde se pojí cestování a nákupy, bylo v bezpečnostním konceptu nutné zohlednit neobvyklé množství parametrů, stejně také vysoké mechanické zatížení uzamykacích systémů na vysoce frekventovaných přístupových bodech. Proto byl vybrán systém 3KSplus společnosti EVVA. Kromě velké bezpečnosti je uzamykací zařízení také velmi kvalitní a odolné proti opotřebení. Musely být zohledněny všechny organizační struktury a hierarchie přístupových komponent a společnost EVVA příjemně překvapila krátkou dodací dobou a odborným poradenstvím na místě.

Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.

Nákupní centrum ÖBB BahnhofCity Wien West

alt text
Produkt: 4KS
Velikost: > 500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

BahnhofCity Wien West (BCWW) je nové atraktivní nákupní centrum ve vídeňském západním nádraží, které leží přímo na ulici Mariahilfer Straße, která se řadí k jedné z nejnavštěvovanějších nákupních ulic v Evropě.

Požadavkem na bezpečnostní koncept tohoto projektu bylo nabídnout kombinovaný uzamykací systém, aby bylo možné požadované přístupy schvalovat jak elektronicky, tak mechanicky podle potřeb nájemníků. Kromě jednoduché manipulace a bezchybného fungování bezpečnostní techniky, které jsou vyžadovány všude, představují takto velké objekty předpoklad také pro bezchybné odemykání v každodenním životě. Uzamykací systémy EVVA, jako zde použitý systém 3KSplus, splňují jak nejvyšší nároky na bezpečnost, tak potřeby všech skupin uživatelů.

Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.

Rijkswaterstaat, Prinzessin-Marijke-Schleuse

alt text
Produkt: EPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Národní agentura Rijkswaterstaat spravuje a vyvíjí stavby, jako jsou dálnice a plavební kanály v Nizozemsku. Pro všechny technické prostory plavebních komor na Rijnkanaal v Amsterdamu byl hledán spolehlivý bezpečnostní mechanický systém s kvalitní bezpečnostní cylindrickou vložkou. Rozhodnutí padlo na uzamykací řešení EPS společnosti EVVA, včetně postranního kódování, kontroly manipulace a bezpečnostního certifikátu proti nepovoleným kopiím klíčů.

PUDIS a.s.

alt text
Produkt: Xesar
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Technické řešení a kvalita zpracování systému, nemožnost zhotovit neoprávněnou kopii či klon čipu. Jednoduchá a rychlá montáž systému. Technická podpora pro používání systému XESAR, snadná ovladatelnost a přehlednost systému.

Ředitelství silnic a dálnic Brno

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 101-500 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Optimální řešení s ohledem na finanční náklady jak pořízení systému, tak následnou správu. Systém CPS kterému nyní odpovídá  systém FPS.

Fotovoltaika

alt text
Produkt: FPS
Velikost: 1-100 jednotek
Typ budovy: Infrastruktura
Země:

Komplex sedmi fotovoltaických elektráren, kde bylo dosaženo díky certifikaci a patentové ochraně systému vysoké míry zabezpečení a vytvořením hierarchie přístupů značné úspory v počtu jednotlivých klíčů.

Obchodní kontakt Pro partnery a společnosti EVVA Česká republika
Poslat e-mail
Služba zpětného volání
Contact marker image
Vyhledávání prodejců Pro soukromé zákazníky Vyhledávání prodejců
Product highlight image
Uzamykací systémy

Společnost EVVA je ale také skutečným profesionálem v oblasti uzamykacích systémů, pro kterého není žádná organizační struktura příliš složitá na to, aby ji nepřevedl do uzamykacího systému.

Přečtěte si více informací o našich uzamykacích systémech

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.