Hero image

Podmínky použití společnosti EVVA

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost EVVA Sicherheitstechnologie GmbH se sídlem na adrese Wienerbergstrasse 59–65, A-1120 Vídeň, Rakousko. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku ve Vídni pod číslem FN 120755g.

Každé použití těchto webových stránek podléhá níže uvedeným podmínkám. Používáním webových stránek nebo jejich obsahu uživatel souhlasí s tím, že bude bez omezení vázán podmínkami použití a všemi zde uvedenými platnými právními předpisy. Tyto podmínky platí pro veškeré webové stránky, mobilní aplikace a všechny ostatní online nebo interaktivní služby společnosti EVVA. Jestliže neudělíte souhlas s těmito podmínkami, nebudete mít přístup k webovým stránkám a dalším službám a tím je nebudete moci používat.

Společnost EVVA vytvářela obsah těchto webových stránek velice pečlivě. Jakékoli záruky, ručení nebo jiné odpovědnosti společnosti EVVA za úplnost, aktuálnost, správnost nebo kvalitu informací uvedených na této webové stránce jsou vyloučeny.

Společnost EVVA nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které přímo nebo nepřímo vyplývají z používání nebo nepoužívání informací. To platí pro všechny typy škod, zejména pro škody, které mohou být způsobeny chybami, zpožděním nebo přerušením přenosu, poruchami technického zařízení a služeb, nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním dat, viry nebo jiným způsobem při použití této webové stránky.  Je vyloučena odpovědnost za následné škody i za ušlý zisk.

Výše uvedená vyloučení odpovědnosti se nevztahují na újmu na životě, zdraví nebo tělesná zranění, jakož i na úmyslné porušení právních předpisů nebo hrubě nedbalé chování a porušení zákona o odpovědnosti za výrobek.

Celý obsah webových stránek je chráněn autorskými právy. Reprodukce, úpravy, distribuce, tisk, kopírování, překlad nebo ukládání informací nebo dat, zejména videa, textů, částí textů, interaktivních aplikací nebo obrazového materiálu (a to i jejich výňatků), je možné pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti EVVA. Soukromé, nekomerční využití obsahu webových stránek je až do odvolání přípustné za předpokladu, že je zajištěno, že nejsou tyto materiály upraveny a každá kopie nebo výtisk dokumentu či jeho části jsou opatřeny dostatečnou poznámkou o autorských právech, příp. uveden zdroj.

Ochranné známky a loga zobrazené na této webové stránce (dále jen „ochranné známky“) jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti EVVA a ostatních vlastníků ochranných známek. Použití těchto známek vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného vlastníka ochranné známky. Není-li to zde výslovně povoleno, je používání nebo zneužití těchto ochranných známek a jiných materiálů výslovně zakázáno.

Ochrana osobních práv návštěvníků našich webových stránek je pro společnost EVVA zcela zásadní. Společnost EVVA samozřejmě považuje vaše osobní údaje za přísně důvěrné a podnikne veškerá preventivní opatření, aby je ochránila před ztrátou, zneužitím nebo změnami. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak v rámci možností dobrovolně. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu zveřejněny třetím osobám. Další informace o právech na ochranu osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti EVVA.

Používáme soubory cookie, aby bylo používání webových stránek pro návštěvníky webové stránky více uživatelsky přívětivé a aby bylo technicky možné fungování odpovídajícího systému správy obsahu. Soubory cookie jsou textové soubory uložené na pevném disku, které umožňují identifikaci prohlížeče při opětovném otevření webové stránky.

Ukládání souborů cookie na pevném disku můžete zabránit příslušnými nastaveními prohlížeče. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli smazat. Informace, jak smazat soubory cookie nebo jak zabránit jejich ukládání, naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče. Jestliže nesouhlasíte s používáním souborů cookie, může to mít vliv na použitelnost našich webových stránek.

Tyto webové stránky využívají následující služby společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“): Služba Google Analytics (analýza webu), Mapy Google (k připojení interaktivních map do našich webových stránek) a službu Google Adwords (abychom na externích webových stránkách mohli zveřejňovat naše reklamní materiály s naší nabídkou). Veškeré informace, podmínky použití a oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se těchto nabídek společnosti Google naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti EVVA, které máte k dispozici kdykoli na adrese www.evva.com.
 

I přes pečlivé testování a zavádění všech možných technických opatření nemůže společnost EVVA zaručit, že obsah na webových stránkách neobsahuje viry ani podobné subprogramy atd. V případě, že si stahujete materiál z těchto webových stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí. Odpovídáte za zavádění vhodných postupů a kontrol, které odpovídají vašim specifickým potřebám s ohledem na antivirovou ochranu a přesnost vstupních a výstupních dat.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost EVVA nepřejímá za obsah těchto webových stránek odpovědnost ani záruku, protože za obsah stránek, na které se odkazuje, jsou odpovědní jejich provozovatelé a společnost EVVA nemá možnost kontroly nad těmito stránkami ani nad informacemi, jež jsou na nich k dispozici.

U odkazů se vždy jedná o „živé“ (dynamické) reference. Společnosti EVVA zkontrolovala při prvním připojení, zda z cizího obsahu nevyplývají případné občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti; společnost EVVA však neprovádí neustále kontroly obsahu (jehož změna by mohla vést ke vzniku odpovědnosti), na který na svém webu odkazuje. Pokud společnost EVVA zjistí nebo je ostatními upozorněna, že konkrétní nabídka, na který odkazuje, s sebou nese občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost, společnost EVVA takový odkaz co nejdříve odstraní.

Společnost EVVA si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat a odstraňovat části webových stránek či celkovou nabídku nebo toto zveřejnění dočasně nebo definitivně zrušit.

Tyto podmínky použití jsou součástí webové stránky společnosti EVVA. Pokud části nebo jednotlivé formulace těchto podmínek nejsou účinné, platné či nevymahatelné nebo v budoucnu pozbytou svou účinnost, platnost nebo vymahatelnost, obsah a platnost zbývajících částí podmínek použití zůstanou nedotčené.

Pro tyto podmínky použití platí rakouské právo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Výlučným místem soudní příslušnosti pro spory je Vídeň.

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.