Hero image

Start up od roku 1919

Tisk | 14. November 2019.
Pod heslem „Start-up od roku 1919“ se EVVA představila novinářům z osmi zemí během mezinárodní dvoudenní mediální akce, která se konala od 13. do 14. listopadu.

Vídeň, 14. listopadu 2019 – Zahájením této akce bylo úvodní turné po Vídni konaném zcela ve znamení inovativního ducha společnosti EVVA. Byla navštívena pilotní továrna v Aspernu a největší start-up centrum v Evropě, projekt WeXelerate, a odbornému publiku byly představeny nejnovější inovativní projekty společnosti EVVA. Druhý den si mohli zástupci médií v rámci exkluzivní tiskové konference a prohlídky závodu ve Wienerbergu udělat osobní představu o umístění a o aktuálních vyhlídkách na budoucí výzvy a nové možnosti - klíčové slovo „digitalizace“. V průběhu besedy informovali Stefan Ehrlich-Adám, generální ředitel skupiny EVVA, Michael Kiel, vedoucí koncernové divize, a Johann Notbauer, vedoucí koncernové divize pro tržní inovace a technologie, o nejdůležitějších meznících od založení společnosti EVVA před 100 lety, o nejbližších novinkách v oblasti produktů a výroby a o výhledu do budoucnosti bezpečnostních technologií.

Neustálé inovace od založení v roce 1919

Renomovaný a mezinárodně uznávaný poskytovatel vysoce kvalitních bezpečnostních systémů již více než 100 let úspěšně spojuje tradici s inovací, což z něj činí jednoho z předních světových výrobců mechanických a elektronických uzamykacích systémů. „Od svého založení jako „instituce pro testování vynálezů“ je společnost známá odvážným a prozíravým podnikáním a snahou o inovace,“ nastínil Stefan Ehrlich-Adám, generální ředitel skupiny EVVA.

Mechanika ...

Příkladem úspěchu inovativní síly společnosti EVVA a zároveň důležitým milníkem v expanzi podniku byl vynález a patentování do dnešní doby významných mechanických systémů GPI a MCS před čtyřmi desetiletími. Neustálý další vývoj však pokračuje i v mechanické oblasti. „Kvůli tomu, že období patentové ochrany může trvat maximálně 20 let, stojíme před výzvou neustále vyvíjet také mechanické systémy a vytvářet nové nápady pro uzamykací systémy,“ řekl Ehrlich-Adám.

... a elektronika

Kromě toho mezitím evropský vývoj trhu ukazuje díky vlastní elektronické divizi průkopnického ducha společnosti EVVA. Neboť vídeňská rodinná firma byla v 70. letech minulého století první společností na světě (!), která používala počítačové programy pro výpočet a kontrolu nejsložitějších systémů uzamykání cylindrických vložek. Mezitím jsou Xesar a AirKey zavedeny již léta a doteď jsou unikátním řešením pro výzvy globálních megatrendů v oblasti bezpečnostních systémů. „S rozvojem elektroniky před asi 25 lety jsme byli s našim vlastním vývojem vepředu. A hned na začátku jsme měli cenné know how z mechanické oblasti a dodnes se jej neustále snažíme co nejlépe doplňovat elektronikou. Protože kombinace mechanických a elektronických přístupových systémů je technicky rozumnou odpovědí na specifické bezpečnostní a organizační potřeby,“ uvedl Ehrlich-Adám.

Vlastní výzkum a vývoj

Společnost má vlastní interní oddělení výzkumu a vývoje, které se v posledních letech značně rozrostlo díky snaze vynalézt a vyvíjet výrobky s dlouhou životností v nejvyšší kvalitě. „Engineering přitom probíhá u nás a my rozhodujeme o konceptu produktu. Známe trh, zákazníky a víme, jaká řešení uživatelé očekávají,“ vysvětlil Ehrlich-Adám.

Expanze a udržitelnost

Společnost EVVA zaměstnává ve svém hlavním výrobním závodě ve Vídni přibližně 460 osob, v posledních letech rychle navyšuje počet svých zaměstnanců zejména v oblasti elektroniky a softwaru společně s pokračujícími investicemi do svých strojů. V neposlední řadě znamená pro společnost EVVA přechod z mechaniky na mechatroniku také zvýšenou potřebu techniků a softwarových inženýrů. „V budoucnu tak budeme také investovat do zaměstnanců, kteří budou moci doprovázet instalace,“ vysvětlil Ehrlich-Adám. Kromě zajišťování a vytváření pracovních míst sleduje vídeňská rodinná firma také cílenou CSR strategii, důsledně prováděnou mimo jiné prostřednictvím použití čisté výroby (clean production), jejíž podíl přitom činí asi 60 %.

Partner a prodej po celém světě

Kromě hlavního sídla ve Vídni je v současnosti deset poboček v Evropě a síť s již více než 1 000 dodavatelů elektroniky a dalších distributorů mechaniky důležitým faktorem pro další expanzi a mezinárodní úspěch společnosti EVVA, zajímavými cílovými trhy jsou jihovýchodní Asie, Střední východ a Austrálie. Uzamykací systémy EVVA jsou již dlouho instalovány po celém světě, například na výletní lodi Queen Mary, v Kodaňské opeře, na novém stadionu Juventusu v Turíně a také v katedrále sv. Štěpána ve Vídni. „Vybraná síť distributorů je jednou z našich největších silných stránek, mezi naše hlavní kompetence patří návrh projektu, výpočet a implementace velkých systémů,“ říká Ehrlich-Adám.

Industrie 4.0 a dokonalost

Ve druhé části besedy Michael Kiel, vedoucí provozu, nastínil stav a plány společnosti EVVA v oblasti Industrie 4.0. „Industrie 4.0 neznamená pro společnost EVVA jen digitalizaci, ale také různé příležitosti pro rozvoj vlastní dokonalosti. Pro náš požadavek být dokonalí spojený s Industrie 4.0 jsme proto definovali čtyři priority rozvoje: 1. Digitalizace, 2. Automatizace, 3. Rozvoj poboček a 4. Kooperace. Hlavní prioritou je „nabrat“ zaměstnance prostřednictvím vhodných kvalifikačních školení a účasti na projektu,“ řekl Kiel.

Digitalizace

Ukázkovým nástrojem pro „živou digitalizaci“ je nástroj pro plnění objednávek, který si EVVA sama vytvořila a který při správě objednávek odráží současný stav objednávek. V projektu Next Generation Cross Link Production (XPro) EVVA sleduje hned několik cílů: Na jedné straně je třeba realizovat plán flexibilního výrobního systému, za tímto účelem EVVA ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni stroj „digitálně vybavila“ a dodatečně jej opatřila kolaborativní robotikou. Na druhé straně je digitalizace ve smyslu „bez papíru“ podporována také výrobou pomocí Computer Aided Manufacturing (CAM), která se používala již při vytváření prototypů. Střednědobým cílem společnosti EVVA je nakonec kompletně digitálně mapovat výrobu v oblasti plánování a optimalizace procesů a postupů pomocí „Digital Twins“. V rámci výzkumného projektu AutProSim s organizací Fraunhofer se bude od roku 2020 implementovat digitální plánování výroby pomocí simulace a optimalizace.

Automatizace

EVVA do roku 2023 investuje do svého rozvoje 20 mil. eur, z čehož dvě třetiny budou vynaloženy na velmi kvalitní automatizační řešení,“ vysvětlil Kiel. Podporovány budou zejména nové technologie 3D tisku pro plastové díly pro strojírenství a zpracování obrazu pro zkušební scénář integrovaný do automatizační linky. Avšak i EVVA stále častěji používá kolaborativní roboty (koboty), aby pracovníkům pomohli s jednoduchými monotónními úkoly (např. tříděním). „Díky této automatizaci lze práci a následně i objednávky ze zemí s nízkými mzdami vrátit zpět do Wienerbergu. Kromě eliminace chyb a zvýšení úrovně kvalifikace umožňují koboti také zvýšit konkurenceschopnost společnosti EVVA,“ vysvětlil vedoucí koncernové divize Michael Kiel.

Rozvoj poboček

Proč souvisí Industrie 4.0 ve společnosti EVVA s internacionalizací, vysvětlil Kiel u tématu rozvoje poboček. „V rámci naší strategie výroben se pobočky ze tří lokalit Vídeň, Tišnov a Krefeld v budoucnu stanou výrobní jednotky pro výrobu dílů a automatizovanou montáž. V budoucnu budou pobočky tvořeny osmi evropskými provozy pro manuální montáž menších sérií.“ Všechny výrobny a satelity ve smyslu jednotného procesního řetězce plánuje EVVA definovat asi do roku 2023.

Kooperace

Nakonec jako čtvrtou prioritu na cestě rozvoje nastínil Kiel různé spolupráce s výzkumným charakterem. V rámci pilotního závodu I4.0 budou ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni vypracovány studie proveditelnosti aplikačních možností kobotů nebo také komunikačních řešení mezi stroji ve výrobě. Společně s institutem Fraunhofer zkoumá společnost EVVA řešení pro automatické plánování a optimalizaci výroby na základě skutečných výrobních dat. Vídeňská univerzita zase společnost EVVA podporuje ve vývoji a rozšiřování výrobní platformy centurio.work. EVVA je dále spolumajitelem Rakouského střediska digitální výroby (CDP), které má mimo jiné za cíl průběžnou digitalizaci, od objednávky přes výrobu až po dodání.

Pro společnost EVVA však není cílem jen neustálý rozvoj, ale také pravidelné umísťování. V příštím roce se tak EVVA postaví průmyslovému benchmarkingu „Závod roku 2020 - nejlepší výroba v Rakousku,“ uzavřel na závěr Kiel.

Pohled do budoucnosti

Nakonec Johann Notbauer, vedoucí koncernové divize pro tržní inovace a technologie, informoval o trendech a vývoji, a to i na základě jeho čerstvých dojmů ze Silicon Valley ve společností ARM a Microsoft. Možné scénáře jsou založeny na dvou budoucích technologiích: totiž 1. Umělá inteligence a strojové učení (AI / machine learning) kombinované s 2. Konektivitou. Obě témata budou také spojena s rušivými změnami v odvětví bezpečnostních technologií.

Strojové učení

U nositele inovací - strojového učení (machine learning) - spočívá podle Notbauera změna v tom, že v budoucnu budou sama zařízení „inteligentní“ - a tak přejde i zpracování a vyhodnocování průběžně zjištěných dat na samotná zařízení. Další nejrůznější možnosti použití vyplývají z kombinace digitálních dat s fyzickými daty. Digitální data jsou data generovaná v průběhu příslušných styčných bodů, fyzická data jsou nejrůznější data senzorů - díky cílené kombinaci těchto různých dat bude v budoucnu možnost získat ještě více poznatků o použití koncových komponent a celého systému.

Například všechny „inteligentní“ koncové komponenty v systému Xesar by tak v budoucnu mohly nepřetržitě měřit svůj vlastní napěťový profil a tato data se budou zase centrálně vyhodnocovat prostřednictvím neuronové“ sítě. Zjištěný algoritmus detekuje, kdy a na které koncové komponentě dojde k selhání baterie. To zase optimalizuje udržitelnost a náklady na údržbu systému a poskytuje provozu cenné informace potřebné k modernizaci celého systému. Přidaná hodnota a přínos pro zákazníka spočívá v „prediktivní údržbě“, tj. v bezporuchovém provozu v kombinaci s nákladově optimalizovanou údržbou,“ vysvětlil Notbauer příklad použití ve společnosti EVVA.

Konektivita

Druhou hlavní hnací silou inovací je téma konektivity jako důsledek mnoha nových příležitostí, které přináší game changer 5G. „5G nám dává možnost připojit výrobní stroje přímo ke cloudu. Již není nutné mít lokální ovládání programovatelnou pamětí, které je nákladné programovat. To probíhá v centrálním cloudu - rychle se nastavuje a rychle se mění v důsledku změn produktů nebo poptávky na trhu,“ vysvětlil Notbauer. Tomuto trendu se říká „Control as a Service“.

I přes strojové učení a 5G však bude EVVA společně s používáním nových technologií i nadále rozvíjet inovace mechanických systémů, neboť na konci řetězce stále zůstává mechanický prvek.

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.