Hero image

Co jste vždy chtěli vědět o GDPR

News | 06. November 2019.
Žádné jiné právnické téma nebylo v poslední době tak intenzivně diskutováno jako GDPR. To, co jste vždy chtěli vědět o GDPR, a nikdy jste se nezeptali, jsme nyní zde pro vás stručně shrnuli.

O jaké údaje se jedná?
GDPR se vztahuje na osobní údaje. To jsou údaje o subjektech údajů (= fyzických osobách), jejichž totožnost je identifikována nebo ji lze identifikovat. Identifikace osoby je možná pomocí adresy, telefonního čísla, fotografie, IP adresy, SPZ, rodného čísla atd. To vše a všechny s tím spojené údaje spadají pod zákon o ochraně osobních údajů. Například všechno, co spolupracovník zpracuje pro uskutečnění obchodu.

Jaký formát spadá pod tento zákon?
Je jedno o jaký technický formát se jedná (IT a papír), spadá pod něj všechno:

  • Datová pole ve firemním softwaru
  • Excel, Word
  • E-mail
  • Video a audio nahrávky, fotografie

Jakmile je možné vytvořit souvztažnost k určité osobě, je nutné údaje chránit!

Kdy je možné použít osobní údaje?

  • Použití v životně důležitém zájmu subjektu údajů
  • Zákonné zmocnění nebo právní závazek
  • Převážně oprávněné zájmy (např. plnění smlouvy)
  • Je k dispozici souhlas subjektu údajů
  • Údaje jsou v zásadě veřejné nebo anonymní


Na co bych si měl dát vždy pozor?
Při vaší každodenní práci byste měli bezpodmínečně dbát na: zákonnost, férovost a transparentnost

Účelovost: Osobní údaje využívejte pouze ke stanoveným, jednoznačným a zákonným účelům a v žádném případě ne způsobem, který je s těmito účely neslučitelný

Minimalizace údajů: Shromažďujte a zpracovávejte pouze tolik údajů, kolik je pro dosažení účelu nezbytně nutné

Správnost: věcně správné a aktuální

Omezení ukládání: Údaje je nutno dle možností pseudonymizovat a/ nebo vymazat, jakmile pomine povinnost jejich uložení

Integrita a důvěrnost: je nutno bezpodmínečně postupovat podle organizačních, administrativních a technických ochranných opatření

Odpovědnost: Musíte všechny své činnosti dokázat obhájit!

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.