Hero image

EVVA je připravena na budoucnost

News | 29. October 2019.
Vzhůru do dalších 100 let!

Píše se rok 2119. Chytré telefony, které samy řídí naši domácnost, týmy robotů s lidskou podobou, umělá inteligence a absolutní bezpečnost díky kvantovému šifrování utváří náš běžný den. Mnohé, co bylo v roce 2019 nepředstavitelné, je samozřejmostí. Jiné nápady se ukázaly být přeludy. Podívejme se dnes zpět o 100 let a pokusme se vytušit, jaké změny budoucnost přinese. I když nic není pevně dáno, EVVA nyní určuje směr tak, aby již dnes byla připravena na výzvy zítřka.

Zůstat vždy u míče
Už 100 let razí EVVA krédo: Neustálé hledání nových nápadů, vývoje a trendů. Drží se tak označení „Výzkumné, experimentální a vývojové zařízení“. Vždy se dařilo držet prst na tepu doby, jak v oblasti výrobků a nápadů, tak i procesů. A i když dnes EVVA dodává uzamykací systémy ovládané prostřednictvím smartphonů a zaobírá se novými myšlenkami ještě lepší použitelnosti a po celém světě prodává řešení vzniklá z této činnosti, mechanické zámky a klíče si i tak vždy najdou své odběratele. Z části jsou vyráběny dokonce ještě podle starých plánů. Tato vyváženost mezi touhou po inovacích a zachováním osvědčeného je uměním, které vyžaduje nejen cit, nýbrž také přesné kalkulace. Inovace na nejvyšší úrovni Touha po novinkách je u společnosti EVVA vždy spojena s požadavkem vlastních vynálezů a dalšího rozvoje produktů s dlouhou životností v nejvyšší kvalitě. V závislosti na tom je proto zásadní interní výzkum a vývoj. Pro budoucnost to ovšem již není dostačující. Požadavky jsou stále komplexnější, což vyžaduje nové myšlení a s tím spojené propojení na všech úrovních.

Know-how zvenčí
Řešení těchto nových požadavků tkví pro EVVA v napojení na externí zdroje. Úzká spolupráce s výzkumnými pracovišti, jako je Technická univerzita ve Vídni nebo Frauenhoferův výzkumný institut, a to především s jejich experty a studenty, nabízí šanci na vznik technologií budoucnosti.

Tak přišla budoucnost: AirKey
Jak se z nápadu rodí výrobek, ukazuje AirKey, až dodnes jedinečný v oblasti bezpečnosti, funkčnosti a kompatibility se smartphony. Neboť na základě vize jednoho mladého spolupracovníka IT oddělení: „Proč neodemykat dveře smartphonem?“ byla tato myšlenka dále rozvíjena vlastním, za tímto účelem vytvořeným týmem. Díky tomuto způsobu myšlení – otevřeně přistupovat k novým věcem, nebát se inovací a citu pro nové trendy – se firmě z Meidlingu podaří dosahovat úspěchů i za 100 let.

růmysl 4.0
Jelikož inovativní výrobky si žádají inovativní výrobní zařízení, společnost EVVA vlastní nejen interní výzkumné a vývojové oddělení, nýbrž také oddělení konstrukce strojů čítající 20 zaměstnanců. Otázku, proč EVVA tak bazíruje na vlastním vývoji, lze snadno objasnit: Na jednu stranu člověk nechce vypracované know-how v oblasti konstrukce strojů pouštět mimo firmu, na druhou stranu vyžadují inovativní výrobky také inovativní metody výroby, jako např. jedinečná výrobní řešení bez použití vody a oleje.

Přesnost jako nejvyšší požadavek
Přesnost je každodenní prioritou. Protože mnohé stroje pracují v oblasti μm, jsou tolerance v tisícinách milimetrů nutností. Tuto nutnou přesnost a s tím spojenou dokonalost každého detailu působivě dokazuje také pohled na „normální“ mechanickou bezpečnostní cylindrickou vložku: V jejím nitru se skrývá až 140 jemných mechanických komponent. Mezi nimi i takzvaná blokovací stavítka, která nejsou silnější než zrnko rýže. I zde se již daří díky digitálně připravenému uzamykacímu plánu zapojit automatizaci a zaručit tak stoprocentní výkonnost a tím i schopnost dodávat zboží.

Člověk ve středu pozornosti
Postupující digitalizace ovšem člověka nenahradí. Úspěšná budoucnost bude mnohem více spočívat ve spolupráci a co možná nejlepším využití předností lidí a strojů. S cílem naladit spolupracovníky tímto způsobem, uspořádala EVVA v rámci programu lean managementu školení pro každého jednotlivce, aby mu tak zprostředkovala principy nového myšlení potřebného pro úspěšnou budoucnost.

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.