Hero image

Školení prodeje: Používání prodejních podkladů

News | 20. August 2019.
Zákazníci nekupují vlastnosti produktu, zákazníci kupují užitek. Proto je v prodejním rozhovoru rozhodující přiřadit každé funkci užitek pro zákazníka. Z tohoto důvodu využívejte naše prodejní podklady ve spojení s radami odborníků, referencemi a sympatiemi v prodeji jako „Posilovač“. Zákazník poté vyhodnotí vaši kompetentnost.

Aktivně používat
Aktivně používejte prodejní podklady jako například katalog, letáky, prospekty k jednotlivým systémům EVVA nebo připravené vlastní akční letáky. Ukažte zákazníkovi v materiálech produkt, o kterém se mluvilo.

Dělat si poznámky
Dělejte si do podkladů stručné poznámky. Připište si k produktu například cenu, zakroužkujte produkt nebo si zvýrazňovačem vyznačte vlastnosti produktu důležité pro zákazníka.


Uvést kontakt
Upozorněte na kontakt, který je uveden v podkladech. Pokud nejsou v podkladech uvedeny žádné kontaktní údaje, dejte zákazníkovi vizitku s informací, že vás na těchto kontaktech zastihne. Současně si ale vezměte kontakt na svého zákazníka, abyste jej mohli aktivně oslovit.

Používejte doplňkový materiál
Systematicky používejte samolepky, informační tabule, plakáty, transparenty a podobné materiály. Označte těmito
prostředky důležitá místa v uspořádání prostoru nebo takto podporujte vlastní akci.


Společnost EVVA vám přeje hodně úspěchů při vašem dalším poradenském rozhovoru!

Tip
Dbejte na to, aby byl stojan s prospekty vždy zcela plný a aby se nacházel v blízkosti produktů. Pouze tak můžete během poradenství tyto prospekty aktivně využívat.

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.