Hero image

Utváříme historii - píšeme historii

News | 20. August 2019.
Společnost EVVA slaví 100 roků. Stefan a Nicole EhrlichAdámovi, členové obchodního vedení a majitelé skupiny EVVA úspěšně řídí podnik od roku 1999. Časopis SECURITYNEWS se jich ptal na to, co řídí cesty společnosti EVVA i jich samotných, jaké cíle si vytyčili v minulosti a jaké jsou jejich dnešní představy.

Co pro vás znamená 100 roků od založení společnosti EVVA?
Stefan Ehrlich-Adám:
100. výročí založení společnosti EVVA považujeme za opravdový mezník úspěšné historie, na které se podílelo a ještě dnes podílí mnoho lidí. 100 roků existence společnosti EVVA je pro nás důvodem k hrdosti, protože se jedná o výsledek odvážné podnikavosti po několik generací. V rešerších provedených u příležitosti jubilea bylo objeveno mnoho příběhů, které jsme shrnuli v knize vydané pod názvem EVVA Evolution Book a rovněž na vyhrazené stránce evva.com/startupsince1919.

Co považujete za nejdůležitější mezníky?
Stefan Ehrlich-Adám:
V případě 100leté historie si jistě dokážete představit, že existuje velké množství mezníků *s úsměvem*. Prvním velkým mezníkem však s jistotou bylo vyvinutí a zahájení výroby profilových cylindrických vložek a první dvojité cylindrické vložky. V roce 1937 byl společnosti EVVA konečně udělen první patent vztahující se na výrobek z oblasti zabezpečovací techniky. Naprostý úspěch. Tím byl vytčen směr specializace na zabezpečovací techniku. Jako další výstižný příklad můžeme uvést vyvinutí a následné zdokonalování systému generálního klíče. Nabízené uzamykací systémy jsou od té doby stále mnohostrannější a splňují stále více požadavků kladených na úroveň zabezpečení. První velkou mezinárodní zakázku představovalo letiště ve Frankfurtu (rok). A v následujících letech byly postupně vyvinuty pokrokové uzamykací systémy, jako GPI, MCS, ICS, 3KSplus, bylo zavedeno elektronicky podporované provádění výpočtů uzamykacích systémů a nakonec byly uvedeny na trh naše vlastní elektronické přístupové systémy AirKey a Xesar. To však pro nás není důvodem k oddechnutí. Již od roku 1919 znamená zkrácený název EVVA „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt“ (ústav pro vynálezy, zkoušení a upotřebení). Již v roce 1919 tedy společnost EVVA představovala to, čemu se dnes říká Start-up, a zabývala se tím, co i dnes dělají nově zakládané podniky: vývojem, zkoušením a zužitkováním výrobků. V tomto svém zaměření pokračuje společnost EVVA i v dnešní době. Výsledkem je to, že společnost EVVA dnes vlastní více než 200 patentů a udržuje si celosvětové vedoucí postavení v oboru mechanických i elektronických přístupových systémů.


Co považujete za nejdůležitější výzvy v nadcházejících letech?
Nicole Ehrlich-Adám:
Spíše před námi vyvstává následující otázka: Co je potřebné k tomu, abychom dokázali dělat správná rozhodnutí také v příštích 100 letech? Jisté je to, že se budeme muset vydat novými cestami, co se týče strategického vedení podniku, jednak proto, abychom reagovali na měnící se požadavky kladené na moderní organizaci, a jednak proto, abychom dokázali držet krok s vývojem trhu a souvisejícími novými výzvami. A nakonec také nesmíme zapomínat na to, jaké požadavky jsou na náš podnik kladeny jako na moderního zaměstnavatele.
Stefan Ehrlich-Adám: Na úrovni výroby bude společnost EVVA používat nové technologie, které budou určeny pro náš svět zabezpečovací techniky a které nám umožní vycházet vstříc budoucím požadavkům.

V čem, podle vašeho názoru, spočívají faktory úspěchu společnosti EVVA?
Nicole Ehrlich-Adám:
Změna je naše konstanta. Ten, kdo spoluutváří změnu, vytváří inovace, stanovuje trendy a průběžně se přizpůsobuje, je současně tím, kdo spoluutváří dějiny. Požadavky, které přináší dnešek i zítřek, vyžadují odvahu měnit zažité a po celý život se učit novému – a to zahrnuje i schopnost přizpůsobovat se pracovnímu světu, který v digitálním věku získává nový smysl a vytváří prostor pro nové směry rozvoje. Jako spolehlivý průvodce, který naslouchá, klade otázky, hledá řešení, dokáže rozpoznávat požadavky a umí překvapit, vám poskytujeme uvnitř i zvenčí právě takovou úroveň bezpečnosti, jaká je od nás očekávána.
 

Co si přejete pro příštích 100 let?
Stefan Ehrlich-Adám:
Naše vize pro naše nové století je zcela jasná: společnost EVVA musí být i nadále nositelem tvůrčího a novátorského ducha.

 

 

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.