Hero image

Uzamykací systém pro vídeňskou obytnou budovu

26. July 2023.
Společnost EVVA kombinuje elektroniku a mechaniku pro udržitelný bytový projekt Wientalterrassen.

Projekt klimaticky aktivního certifikovaného obytného domu Wientalterrassen na adrese Käthe-Dorschgasse 17, 1140 Vídeň je v mnoha ohledech skutečnou výjimkou. Pozornost byla věnována nejen vytvoření životního prostoru ve Vídni, ale také implementaci sociálního a udržitelného aspektu života s výhledem do budoucnosti. Projekt kromě toho spojuje tři uzamykacísystémy EVVA: Xesar, AirKey a EPS. Projekt obytných budov ve vídeňském obvodu Penzing, který šetří klima a zdroje, nastavuje nová měřítka v oblasti udržitelného, sociálního a perspektivního bydlení. Projekt realizovala nezisková developerská společnost WBV-GPA Wohnbauvereinigung pro soukromé zaměstnance. Franz Pranckl, projektový manažer odpovědný za projektový management a generální plánování, vysvětluje:

„Zaměření zde nebylo jen na vytvoření životního prostoru ve Vídni, ale také na sociální a ekologickou odpovědnost, která s bydlením souvisí.“

Rozmanité obytné modely pro nejrůznější potřeby

Areál na západě Vídně mezi trasou Westbahn a dálničním exitem Wiener Westausfahrt byl budován od podzimu 2020 a předán nájemcům v roce 2022 jako řešení na klíč. S inovativními životními modely se neziskový developer stará o širokou škálu životních stylů.

„Se 196 dotovanými nájemními byty a 99 menšími, tzv. SMART byty, je nabídka zaměřena především na rodiče samoživitele. Projekt dále zahrnuje dvě dětská a mládežnická obytná společenství, dvě obytné jednotky s pečovatelskou službou pro osoby se zvláštními potřebami, denní stacionář pro vídeňské domovy důchodců, který propojuje generace, další denní stacionář pro externí vozíčkáře a kancelářské prostory,“ říká Pranckl.

Částečně otevřené a uzavřené dvory jsou vhodné pro komunikaci a interakci na volném prostranství. Projekt Wientalterrassen je vítězným projektem z veřejné
developerské soutěže pořádané ÖBB Immobilienmanagement GmbH a wohnfonds wien. Díky ozelenění dvorů, střech a tří společných teras vzniká rozmanitá flóra, která má působit proti tepelným ostrovům.

Udržitelné dodávky energie prostřednictvím geotermální a solární tepelné energie

Projekt nastavuje nové standardy v oblasti dodávek energie. Je zde využíván energetický systém, který využívá geotermální teplo. Za tímto účelem byla vyhlouben vrt do hloubky 9,1 km. Tři tepelná čerpadla zvyšují teplotu na požadovanou úroveň. Systém je provozován přes rekuperační jednotku a teplo se uvolňuje potrubím, které je v betonových stropech. Solární termický systém podporuje aktivaci jádra betonového stropu. Solární kolektory byly vyvinuty ve Švýcarsku. V létě se provoz obrátí a stropem se již nepřivádí horká voda, nýbrž studená. Byty tak získávají pasivní chlazení. Teplo odebrané z bytů se vrací zpět do země pomocí hloubkových sond. Výroba horké vody z odpadních vod je rovněž švýcarským vynálezem. Veškerá odpadní voda z budovy je shromažďována, teplo je odebíráno prostřednictvím výměníků tepla a tepelné čerpadlo jej vrací zpět na požadovanou teplotní úroveň. Jedná se o inovativní koncept, který na několika úrovních přispívá k trvalé udržitelnosti.

Franze Pranckla „tento typ zásobování teplem a energií představuje milník směrem k levnému bydlení, protože lze minimalizovat nejen nájemné, ale i provozní náklady na vytápění a ohřev vody.“

Bezpečný a flexibilní uzamykací systém

Součástí projektu je uzamykací systém EVVA. Byly zde zkombinovány uzamykací systémy Xesar, AirKey a EPS. Výsledkem je uzamykací systém šitý na míru, který nabízí maximální bezpečnost a flexibilitu a přitom se snadno používá. Obyvatelé mohou používat systém AirKey například k otevírání a zavírání dveří do společenských místností a klimaticky aktivních Wientalterrassen. Kombinovaný uzamykací systém – elektronika a mechanika – nabízí vysoký stupeň bezpečnosti a komfortu. Tři uzamykací systémy Xesar, AirKey a EPS se starají o to, aby k bytům a společným prostorům měly přístup pouze oprávněné osoby. Systém Xesar je vhodný zejména pro komplexní požadavky. Umožňuje správu mnoha uzamykacích komponent a nabízí různá přístupová média, jako jsou karty nebo tagy. AirKey je mobilní přístupové řešení, které umožňuje odemykat dveře pomocí smartphonu. EPS je mechanický uzamykací systém, který se vyznačuje vysokou odolností a jasně strukturovanými uzamykacími funkcemi, jako jsou ty v obytných budovách. Kombinace těchto tří systémů nabízí nejvyšší míru bezpečnosti a flexibility.

Závěr: Udržitelné a sociální bydlení pro zdravou budoucnost

Celkově je obytný projekt Wientalterrassen na adrese Käthe-Dorsch-Gasse 17 působivým příkladem perspektivního, udržitelného a sociálního bydlení. Kombinace inovativních bytových modelů, ekologické energetické koncepce a bezpečného uzamykacího systému nabízí obyvatelům vysokou míru kvality života. 

„Můžeme jen doufat, že v budoucnu bude realizováno více projektů tohoto druhu, jež přispějí k vytvoření budoucnosti, která všem
lidem bude stát za to žít.“


 

TECHNOLOGIE POUŽITÉ V OBJEKTU

Projekt: Wientalterrasse s kombinovaným uzamykacím systémem
Produkt: AirKey, Xesar a EPS
Třída objektu: Obytné stavby
Stát: Rakousko
Realizace: EVVA a ES zabezpečovací technika, pan Erwin Stummerer
Rozsah: 18 cylindrických vložek AirKey, 4 nástěnné čtecí jednotky AirKey a 700 médií. U systému Xesar bylo 30 kování Xesar a 4 nástěnné čtecí jednotky Xesar. U systému EPS bylo nainstalováno kolem 1 300 cylindrických vložek a vydáno 2 200 klíčů.

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.