Hero image

Rodina posiluje

News | 07. July 2022.
Po rozmanité minulosti je společnost EVVA od roku 1973 pevnou součástí rodiny, v současné době již třetí generace. Stejně jako devět z deseti podniků v Rakousku a mnoho partnerských firem společnosti EVVA. Co tvoří silné stránky této firemní struktury a v čem spočívají zvláštní výzvy?

Podle analýzy WKO (Rakouská obchodní komora) utvářejí rodinné podniky rakouskou ekonomiku. V roce 2018 zaměstnávalo přibližně 157 000 rodinných podniků s 1,8 mil. pracovních míst přibližně 65 % pracovní síly v celém Rakousku a vygenerovalo tržby ve výši přibližně 393,5 mld. EUR. Rodinné podniky jsou však stejně rozmanité jako oblasti jejich činnosti: Od malých řemeslných podniků až po celosvětově úspěšné velké korporace. 

Čím se vyznačuje rodinný podnik?

Aktuální studie KMU Forschung Austria ukazuje, že podle definice EU je přibližně 88 % společností v Rakousku rodinnými podniky*. Nebereme-li v potaz počet jednočlenných firem (EPU), činí podíl takzvaných „rodinných podniků v užším slova smyslu“ s 51 % stále více než polovinu rakouských podniků. 

Jiné rodinné struktury?

Rodinné podniky mají podle průzkumu Family Business Survey 2018 společnosti PWC pověst toho, že upřednostňují obchodní zájmy a dlouhodobý rozvoj před krátkodobými výsledky. Mag. Stefan Ehrlich-Adám, generální ředitel EVVA, potvrzuje toto hodnocení z vlastní zkušenosti: „Na jedné straně vidíme vývoj společnosti dlouhodobě, částečně dokonce i napříč generacemi. Na druhé straně však můžeme i prostřednictvím komunikačních kanálů učinit velmi rychlá rozhodnutí, pokud je to nutné. V každém případě podnikatelská rizika podstupujeme uvážlivě.“

Vykročte do budoucnosti s vhodnou strategií

Pro další úspěšný vývoj je pro společnost EVVA rozhodující firemní strategie a pozice na trhu. Vedení to nemůže udělat samo. Z tohoto důvodu byla ve společnosti EVVA vytvořena síť interních a externích odborníků, aby byla budoucnost společnosti postavena na pevných základech. Kromě dozorčí rady, managementu a pravidelného reportingu existuje ve společnosti EVVA promyšlený cyklus kontrolních prvků: „Vyvinuli jsme roční cyklus, který zahrnuje každoroční strategické setkání a na základě toho oblastní workshopy, které přebírají témata ze strategického workshopu. Z toho pak vedoucí pracovníci rozvíjejí cíle pro jednotlivé organizační jednotky a až po jednotlivé zaměstnance,“ vysvětluje Mag. Nicole Ehrlich-Adám, personální ředitelka a členka vedení společnosti EVVA. Dvakrát ročně se navíc v centrále ve Vídni konají konference poboček s cílem zaměřit jednatele poboček a veškeré tržní aktivity na strategický směr. 

Propojení hodnot – zaměření na člověka

Ve společnosti EVVA se zaměřujeme na lidi – zákazníky, partnery a zaměstnance se všemi jejich potřebami a přáními. Se zaměstnanci se zachází způsobem, který se vyznačuje uznáním, respektem a poctivostí. „Myslím, že zaměstnanci mají rádi práci v rodinných podnicích, protože mezi majiteli a zaměstnanci je zde opatrnější interakce a větší blízkost,“ říká Nicole Ehrlich-Adám a vyvozuje následující závěr: „Naším faktorem úspěchu jsou zapálení zaměstnanci, kteří chtějí něco změnit a zároveň jsou propojeni se společností EVVA a vizí podniku. Díky tomu jsme jedineční a spoléháme na to, že to bude inspirovat ty nejlepší, aby pro nás pracovali i v budoucnu.“ 


*)Definice „rodinného podniku“

› Podle definice EU je společnost rodinným podnikem, pokud
› většinu rozhodovacích práv má rodina vlastníka (zakladatel, kupující, děti, dědicové atd.) a
› na řízení společnosti se podílí alespoň jeden zástupce rodiny nebo příbuzných.

Mezi rodinné podniky v užším slova smyslu podle definice EU patří ty společnosti, které mají více než jednoho zaměstnance.

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.