Hero image

Inovace a odpovědnost

News | 01. June 2021.
Zpráva o udržitelnosti vydaná společností EVVA je online

Jako vedoucí výrobce mechanických a elektronických přístupových systémů v Evropě - a jako průmyslový podnik uprostřed velkoměsta - má společnost EVVA odedávna právo spojovat průmysl a udržitelnost. Jaké univerzální principy uvádějí do pohybu společnost vedenou svými vlastníky, ukazuje nově vydaná zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti EVVA.
    
Vize společnosti EVVA vyjádřené jednou větou: Převzít odpovědnost za vlastní jednání – ekonomické, ekologické a společenské. Společenská odpovědnost podniku již není pro společnost EVVA pouze image, ale nezbytnost. Právě pro špičkové technologické společnosti je nezbytné počínat si tak udržitelně, jak to je jenom možné. To znamená například zohledňovat udržitelnost ve všech strategiích, propojit výrobu a udržitelnost, trvale diskutovat s investory a zajistit pracovní místa obezřetným řízením podniku. Odpovědnost, která je v rámci globální pandemie důležitější než kdy jindy, a je dodržována společností EVVA jako průkopníkem trvale udržitelného vedení společnosti již po desetiletí. Působivým důkazem a uznáním za to bylo vyznamenání společnosti EVVA jako „Green Factory“ 2020, ocenění od společnosti Fraunhofer Austria a průmyslového časopisu udělené za nejudržitelnější továrnu v Rakousku.

Přečtěte si online zprávu o udržitelnosti společnosti EVVA
Tato cena potvrzuje dosavadní cestu k dosažení vysoko vytyčených cílů společnosti EVVA. Jaké cíle si v oblasti trvale udržitelného rozvoje pro příští roky vytyčuje přední rakouská společnost EVVA a jaké k tomu realizuje ekonomické, ekologické a sociální projekty a opatření, ukazuje aktuální zpráva o udržitelnosti společnosti EVVA, nikoli na papíru, ale výhradně digitálně na webových stránkách společnosti. Zprávu si lze dle osobního zájmu přečíst také selektivně, popřípadě lze na dotazy cíleně a přehledně odpovědět prostřednictvím příslušných odkazů. Klíčové slovo pro témata trvalé udržitelnosti: Nabídka je s 29 různými tématy včetně různorodých projektů velmi rozmanitá, některé z částí je možné názorně ukázat.

Zaměření na čistou výrobu
Společnost EVVA neustále podporuje výrobu produktů bez oleje a vody a v současné době dosáhla podílu 65 % z celkové výroby. V oblasti recyklace kovových třísek již společnost EVVA dosáhla 100 %: Kovové třísky se plně vracejí zpět do výrobního cyklu. Za nejrůznější opatření v oblasti čisté výroby získala společnost EVVA také řadu ocenění, jako je např. cena životního prostředí města Vídně, cena TRIGOS nebo ocenění ÖKOPROFIT za prvotřídní management životního prostředí.

Spotřeba energie z fotovoltaiky
S jedním z největších fotovoltaických zařízení pro vlastní spotřebu ve Vídni vyrobila společnost EVVA (od instalace FV 2014) již jeden milion kWh čisté sluneční energie, což je ekvivalentem výroby energie ze 40 fotovoltaických zařízení v jednogeneračních rodinných domech. V případě výpadku elektrického proudu může společnost EVVA zachovat základní režim. A také: V rámci novostavby na pobočce ve Wienerbergu se nejen rozšiřuje stávající fotovoltaické zařízení, ale společnost EVVA přitom plánuje také zavedení centrálního digitálního systému řízení budov (GLT) s odpovídajícími pozitivními dopady na spotřebu energie a snížení emisí. Ještě letos dokončená přístavba v sídle společnosti bude schopna regulovat teplotu betonového jádra pro optimální a energeticky úsporné vytápění a chlazení.

Nízká fluktuace v rodinném podniku EVVA
Společnost EVVA byla ve své dlouhé historii vždy rodinným podnikem – a spolehlivým zaměstnavatelem také v turbulentních fázích nebo v dobách rostoucí digitalizace. Spokojenost zaměstnanců s firmou je tak tradičně vysoká. A také: Díky malé fluktuaci zůstává ve firmě velmi rozmanité know-how, které odpovídá specialistovi, jakým je společnost EVVA, s narůstajícím počtem kvalifikovaných pracovních míst.

Společnost EVVA je tedy celkově dobře připravena k tomu, aby i nadále a inovativně s vědomou odpovědností utvářela budoucnost. Zpráva o udržitelnosti vydaná společností EVVA je od této chvíle k dispozici online na EVVA sustainability report | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. Bude průběžně aktualizována a bude k dispozici také v angličtině na webových stránkách poboček společnosti EVVA.

zpět

Zastihnete nás v tomto čase
PO, ÚT, ČT: 8:00–16:00
ST: 8:00–18:00
PÁ: 8:00–14:00


+420 251 815 561
nebo můžete využít naši
službu zpětného volání
Vyplňte kontaktní formulář nebo napište e-mail na adresu.
office-cz(at)evva.com

Na pobočkách v Praze a v Tišnově nelze platit platební kartou, pouze hotově.